null
 • pressmeddelande
 • Validering
 • Kompetensförsörjning
08 februari 2022

Sobona, Kommunal och Seko får statsbidrag för validering inom energibranschen

Sobona växlar upp sitt samarbete med Kommunal och Seko och har beviljats statsbidrag för att ta fram fyra nya yrkesprofiler inom energi och stadsnät under år 2022-2023. Yrkesprofilerna används i arbetet med branschvalidering och fastställer vad en individ ska ha för kompetens inom respektive yrke eller yrkesområde.

Sobona, Kommunal och Seko bedriver sedan tidigare ett omfattande arbete med att ta fram branschvalideringsmodeller. Dessa används av arbetsgivare för att bland annat kartlägga befintlig kompetens inom företaget/organisationen. Genom validering kan även individen visa på vilken kunskap, erfarenhet och kompetens som denne besitter och exempelvis få ett yrkesbevis. Nu utökas branschvalideringsarbetet och fler yrkesprofiler ska tas fram så att det kan innefatta fler yrken inom energi och stadsnät.

Statsbidraget ska användas för att gemensamt med branschorganisationerna Energiföretagen Sverige, Svenska Stadsnätsföreningen och facken Kommunal och Seko ta fram fyra nya profiler som ska ingå i branschvalideringsmodellen:

 • Nätverkstekniker
 • Projektör
 • Beredare
 • Projektledare inom bredband och stadsnät

Ett led i den fortsatta kvalitetssäkringsprocessen av branschvalideringsmodellen är att relevanssäkra åtta tidigare nationellt framtagna yrkesprofiler samt att tydliggöra överföringsbara kompetenser inom roller som arbetsledning, projektör, beredare och kundservice. Därutöver ska ett förberedande arbete initieras för ansökningar för beslut om nivå i SeQF (det svenska referensramverket för kvalifikationer) för yrkesrollerna:

 • Distributionstekniker distributionsnät
 • Drifttekniker kraftvärme/fjärrvärme
 • Fiberinstallatör
 • Fibertekniker

- Det är en allt tuffare konkurrens om bra arbetskraft och det är viktigt att utveckla befintliga medarbetare för att vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt arbeta med annorlunda vägar in på arbetsmarknaden. Vi ser att branschvalidering är en nyckel för företagens långsiktiga kompetensförsörjningsarbete. Det skapar handfasta och konkreta verktyg för våra medlemmar och en möjlighet att synliggöra lärande som sker utanför det formella utbildningsväsendet, exempelvis på arbetsplatsen, och ge det ett erkännande, säger Per Nordenstam, vd, Sobona.

Kommunal och Seko står bakom utvecklingsinsatsen och kommer att medverka på styrgruppsnivå. Detsamma gäller Energiföretagen Sverige och Svenska Stadsnätsföreningen. Även KFS-företagens Trygghetsfond och Omställningsfonden medverkar.

Tips! På den internationella valideringskonferensen – VPL Biennale – i Reykjavik den 19-20 maj kommer Sobona, tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan, medverka under temat Validering i arbetslivet.

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 08 februari, 2022 | Senast uppdaterad: 08 februari, 2022

Relaterade nyheter