• nyhet
  • Arbetstid
  • Opinion
  • Dygnsvila
07 december 2023

Debatt: Dygnsvila äventyrar inte räddningstjänstens verksamhet

Svensk räddningstjänst har en omistlig roll i att säkerställa människors liv, säkerhet och hälsa. Om det är vi överens med representanterna för Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd. Men när de menar att de nya arbetstidsreglerna riskerar att äventyra verksamheterna (SvD Debatt, 2 december 2023) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., så finns anledning att klargöra fakta och reda ut missförstånd.

Enligt EU:s arbetstidsdirektiv, praxis, domar och svensk lagstiftning har anställda på svensk arbetsmarknad rätt till 11 timmars dygnsvila och möjligheterna att göra undantag är begränsade. En förutsättning för att undantag ändå ska kunna göras är att arbetstiden inte kan läggas på annat sätt och att det sker i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Undantag kan därför göras vid händelser som man inte kunnat planera för.

Avtalet innehåller också möjlighet att, efter dispens, ha 24-timmarspass. Att kunna söka dispens när bemanning inte går att lösa på annat sätt, exempelvis utifrån det debattörerna själva tar upp – expertkompetens kring indikering och sanering, övningar i tunnelbanan eller på flygplatser under nattetid – är en viktig del av det nya avtalet.

Möjligheten att söka dispens finns för att arbetsgivare ska kunna möta särskilda omständigheter och ansökningar kommer prövas av en partsgemensam arbetstidsnämnd med oberoende ordförande. På så vis kommer det att kunna byggas upp en praxis över tid och bra lösningar kan utvecklas.

Däremot går det inte längre att regelmässigt schemalägga 24-timmarspass. Det skulle bryta mot såväl lag som EU:s arbetstidsdirektiv, som antogs redan 2003. Vare sig parterna eller lagstiftaren har möjlighet att ge hela verksamheter carte blanche att regelbundet bryta mot skyddsregler när verksamheten bedrivs under normala omständigheter.

Omkring en miljon medarbetare i kommuner och regioner arbetar sedan den 1 oktober efter de nya reglerna. Polisen och försvaret, verksamheter som är undantagna arbetstidsdirektivet i lagstiftningen, har också grundregeln 11 timmars dygnsvila inskrivna i sina kollektivavtal, men har undantag för oförutsedda händelser. Självfallet ska liknande arbetstidsregler kunna fungera också i räddningstjänsten.

Vi är fullt medvetna om att schemaomläggningar är besvärliga att genomföra. Det påverkar såklart både chefers och medarbetares arbetsvardag och privatliv. Samtidigt finns det redan räddningstjänster som förlägger arbetstid med så kallade delade dygn och andra modeller som fungerar både för medarbetarna och för verksamhetens behov. Så det går att hitta lösningar inom ramen för kollektivavtalet.

Dygnsviloreglerna äventyrar inte räddningstjänstens verksamhet. Reglerna ger verksamheterna tillräcklig flexibilitet i schemaläggningen av arbetstid och stärker medarbetarnas arbetsmiljö. Utvilade medarbetare och chefer är en förutsättning för att erbjuda invånarna trygga, säkra och högkvalitativa tjänster.

EU:s arbetstidsdirektiv och svensk lagstiftning måste följas, det är inte ett fritt val. Vi har därför inte för avsikt att omförhandla grunderna i avtalet. Att följa gällande kollektivavtal är ett ansvar för alla arbetsgivare inom kommuner, regioner och kommunalförbund.

Ulf Olsson, ordförande SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse, kommunstyrelsens ordförande Borås stad

Sten Nordin, vice ordförande SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse, Stockholms stad

Helena Proos, ledamot SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse, regionstyrelsens 2:e vice ordförande Region Uppsala

Robert Johansson, ledamot SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse, regionråd Region Stockholm

Bengt Hilmersson, ledamot SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse, kommunalstyrelsen 1:e ordförande Vårgårda kommun

Elisabeth Unell, ledamot SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse, kommunstyrelens 2:e vice ordförande Västerås stad

Carina Wutzler, ledamot SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse, kommunstyrelsens ordförande Vellinge kommun

Eva Lindberg, ledamot SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse, regionstyrelsens 2:e vice ordförande Region Gävleborg

Kenneth Östberg, ledamot SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse, regionstyrelsens 2:e vice ordförande Region Västmanland

Effie Kourlos, ledamot SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Östersund kommun

Ulla Andersson, ledamot SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse, oppositionsråd Region Gävleborg

Ahmad Eid, ledamot SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse, kommunalråd Nyköpings kommun

Jennie Claesson, ledamot SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse, oppositionsråd Uppsala kommun

Kontakta oss

Ring vår servicetelefon helgfria vardagar 09.00-12.00 på 08-452 75 20 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 07 december, 2023 | Senast uppdaterad: 17 januari, 2024

Relaterat innehåll