Lisbeth Gatenborg, stabschef på Stockholm Parkering.
  • nyhet
  • Arbetsmiljö
  • Kommunala företag
28 juni 2022

Så lyckades Stockholm Parkering få nöjdare medarbetare

Stockholm Parkering har jobbat hårt för att få nöjdare medarbetare och nu har bolagets AMI-värde höjts från 77 till 88. “Vi har fokuserat på att förstå varje avdelnings behov och riktat arbetet utifrån dessa fokusområden”, berättar Lisbeth Gatenborg, stabschef på Stockholm Parkering.

Stockholm Parkering är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad och man har ungefär 80 medarbetare. De bedriver parkeringsverksamhet på tomtmark i Stockholm och ansvarar för 61 500 parkeringsplatser, där bolaget själv äger 6 600 p-platser.

Varje år görs en medarbetarenkät bland Stockholms stads förvaltningar och bolag. Under en tid har Stockholm Parkering arbetat för att få siffrorna att vända och i år ser det mycket bättre ut.

– Det stämmer att Stockholm Parkering har bedrivit ett aktivt och kontinuerligt arbete för nöjdare medarbetare, därför har det varit extra roligt med ett gott resultat i år, berättar Lisbeth Gatenborg.

Vad har ni gjort och hur såg det ut innan?

– För oss som arbetsgivare är det viktigt att göra alla medarbetare delaktiga i resultatet. Det är nödvändigt att medarbetarna känner ansvar för sitt resultat och för att vi ska kunna göra rätt analys och vilka förbättringsåtgärder som behövs. Vi har fokuserat på att förstå varje avdelnings behov och riktat arbetet utifrån dessa fokusområden. Vår förhoppning när vi inledde arbetet var att medarbetarna skulle känna stöd och delaktighet i förbättringsprocessen och det upplever vi att vi uppnått, säger Lisbeth och fortsätter:

– Bolagets AMI-värde (aktivt medskapandeindex) har höjts från 77 till 88, vilket är ett av stadens högsta värden. Värdet har historiskt varierat några enheter strax över eller under 80. Vi är ett bolag med relativt få anställda vilket innebär att enskilda svar få stort genomslag utan att det behöver innebära stora förändringar.

Vad är det som gör att medarbetarna gillar att jobba på Stockholm Parkering?

– Stockholm Parkering erbjuder en stark positiv gemenskap där medarbetarna ges möjlighet att axla ett stort ansvar. Vi har ett innovativt och öppet arbetsklimat, där alla medarbetare ska uppleva sitt bidrag till verksamhetens resultat. Vi har gått från att vara ett traditionellt parkeringsbolag till att bli ett teknikintensivt fastighetsbolag med fokus på hållbar mobilitet. I dag är bolaget Sverigeledande vad gäller laddinfrastruktur och många medarbetare känner en stolthet att kunna bidra till samhällsutvecklingen genom att skapa hållbara lösningar på viktiga samhällsutmaningar, berättar Lisbeth och fortsätter:

– Vi invigde P-hus Hagastaden i maj som är Norra Europas största elbilsgarage och som kan exemplifiera vårt aktiva arbete med att erbjuda 100% laddinfrastruktur i det egna beståndet till 2025/2026. Stockholm Parkerings verksamhet inrymmer en stor bredd, där kompetenta medarbetare verkar för att bidra till att ge utrymme för Stockholm att växa. Stockholm Parkering är en tidig aktör i planprocesser och det ger möjlighet att påverka och bidra till en positiv stadsmiljö där man verkligen får känna att vi bidragit till samhällsnyttan.

– Häromveckan samlades alla medarbetare till gemensam frukost för att uppmärksamma att våra kunder gett oss ett mycket gott betyg i den årliga kundundersökningen. Alla bidrar till en god arbetsmiljö och när våra medarbetare är nöjda märks det även i våra kundundersökningar.

”Vi ger utrymme för Stockholm att växa”

– Den starka gemenskapen märks även genom att alla medarbetare kan uppleva bolagets vision ”Vi ger utrymme för Stockholm att växa”. Det är en härlig känsla att strosa över Medborgarplatsen, genom Rådhusparken eller på Hötorget och veta att där har Stockholm Parkering ersatt tidigare parkeringsytor med underjordiska garage som ger stockholmarna möjlighet att njuta av staden med parker, torg och restauranger.

– Och sist men inte minst, möjligheten att få jobba med alla kunniga, framåtblickande och lösningsorienterade människor.

Har du några bra tips till andra som vill göra samma resa som ni har gjort?

– För oss har det gett gott resultat att varje enhet arbetar fram sin specifika metod utifrån sina förutsättningar för att lyfta och komma tillrätta med sina förbättringsområden. Att ta hjälp av externt stöd för vissa riktade insatser har visat sig positivt för oss och vår erfarenhet är att medarbetarna ska känna ansvar för sitt resultat, det är tillsammans vi åstadkommer ständiga förbättringar, avslutar Lisbeth.

Fakta om Stockholm Parkering:

Christian Rockberger är vd för Stockholm Parkering och bolaget är organiserat i en stabsfunktion och fem avdelningar. Bolaget bygger och driver parkeringsanläggningar som verkar på den kommersiella marknaden samt anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet.

Stockholm Parkerings anläggningar ska leda till minskad gatuparkering, öka framkomligheten i staden samt verka för att parkeringskapacitet utnyttjas optimalt. Bolaget ska initiera förslag och finansiera nya garage för detta syfte. Garagen ska också möta behoven i nya stadsutvecklingsområden. Bolaget ska även arbeta med hållbar mobilitet och främja delningsekonomier. I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddningsmöjligheter installeras i bolagets anläggningar. Stockholm Parkerings resultat efter finansnetto är budgeterat till 120 miljoner kronor 2022 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. De totala intäkterna beräknas uppgå till 651 miljoner kronor. Investeringsbudgeten är budgeterad till 270 miljoner kronor varav 226 miljoner kronor avser stora investeringar.Publicerad: 28 juni, 2022 | Senast uppdaterad: 28 juni, 2022

Relaterade nyheter