Bolags- och ägarstyrning med Jan Sturesson

Jan Sturesson från Kommunledningsakademin delar med sig av olika perspektiv gällande bolags- och ägarstyrning.

1. Att äga företag som kommun eller region

2. Vem ska äga ägarrollen?

3. Att utveckla en ägaridé utifrån bolagsordningens ändamål

4. Att utveckla ägardialogen genom strategisk agenda

5. Ägardirektiv som styr mot ett hållbart samhälle

6. Strategiskt styrelsearbete i kommunala företag

7. Strategisk navigering för bättre affärsmässig samhällsnytta

8. Framtidens affärs- och verksamhetsplanering i kommunala företag

9. Framtidskapacitet som skapar affärsmässig samhällsnytta

10. Vision och strategi för framtidens samverkan genom kommunala företag