Verktyg för inkluderande kompetensförsörjning

Många pratar problem, utmaningar och möjligheter, men få har konkreta och praktiska lösningar för att få resultat. Vi har tagit fram verktyg tillsammans med våra medlemsföretag för att göra just det.

Conny Larsson

projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Varför finns verktygen?

Sobona har en unik position när det handlar om att stötta i medlemmarnas viktigaste frågor. Oavsett bransch efterfrågas verktyg och stöd vid kompetensförsörjning.

Per Nordenstam
VD Sobona

Sobonas verktyg för inkluderande kompetensförsörjning

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Chef för kompetenskansliet