En framtidsspaning med Tony Clark, vd Avfall Sverige

Avfall Sverige har en omfattande egen utbildningsverksamhet. De insåg att branschvalidering passar väl in tillsammans med deras utbildningar.

Tony Clark är vd på Avfall Sverige Länk till annan webbplats.. Han berättar att de har en egen omfattande utbildningsverksamhet och visionen är att vara ledande kompetensförsörjare inom avfallsområdet.

Vidare ska de leverera utbildning som hjälper deras medlemmar att vara i framkant i avfallsfrågor.

– Vi erbjuder 40 aktiviteter årligen för omkring 2 000 deltagare, berättar Tony.

Avfall Sveriges utbildningsverksamhet består av:

Fysiska utbildningar – kurser, temadagar och beställda utbildningar.

Digitalt klassrum – kurser, temadagar, webbinarier och interaktiva webbkurser.

Konferenser – årsmöte och höstmöte.

– Vi har insett att det finns behov av någonting mellan medlemmarnas kompetensförsörjning och våra egna utbildningar och där kommer branschvalidering in, säger Tony.

Det är tydligt att det finns många användningsområden för branschvalidering. Det ger bland annat en strukturerad introduktion i arbetslivet.

Det finns många användningsområden för branschvalidering.

– Det har varit särskilt positivt för nyanlända, ungdomar och individer som varit utan arbete en längre tid, berättar Tony.

Validering av medarbetare på återvinningscentraler

Nu har individer på återvinningscentraler börjat valideras och Tony berättar att intresset för validering har börjat sprida sig till andra områden inom avfallshantering och återvinning, som exempelvis återbruk.

Avfall Sverige menar att branschvalidering även är viktigt utifrån kommunernas arbete med Agenda 2030, då flera mål linjerar med det.

Två tredjedelar av den kommunala avfallshanteringen upphandlas. Därför är det viktigt att medarbetarna kan visa på kvalitetssäkrad kompetens och även där passar validering.

Tony visar ett exempel med medarbetare på återvinningscentraler.

Utbildningen finns på introduktionsnivå, grundnivå och fortsättningskurs.

– Numera går grundkursen hand i hand med validering, säger Tony.

Numera går grundkursen hand i hand med validering

Medarbetarna lär dig grunderna under utbildningen, tillämpar lärdomarna på arbetsplatsen och sedan blir deras kompetenser validerade.

Avfall Sverige har säkerställt att Sobonas nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning stämmer med deras utbildningar och att de möter varandra.

Framtidsspaning inom avfallshantering och återvinning

Tony avslutar med att lyfta följande framtidsspaningar för branschen:

Digitalisering inom avfallshantering = nya yrkesroller?

  • Digital kompetens
  • Teknik, logistik, kommunikation, marknad och ledning

Delningsekonomi och återbruk växer

  • Validering pågår inom återbruk

Kommunernas framtida roller och ansvar

  • Samhällsaktör
  • Infrastruktur för insamling och behandling av avfall
  • Producentansvar
  • Det politiska läget

Cirkulär ekonomi, klättra högre upp i värdekedjan

Klimatförändringar