Nationella yrkesprofiler skapar ett gemensamt språk

Nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp är framtagna. Dessa beskriver vad en individ behöver kunna.

Yrkesprofilen ger ett gemensamt språk när man pratar om befattningar och platsannonser som beskriver arbetsuppgifter, bakgrund och egenskaper. Men också när det kommer till utbildningar, kursplaner och kursinnehåll samt branscher med olika yrkesbevis, certifieringar och kvalitetskrav.

Validering säkerställer att individen kan det som behövs för att klara jobbet. För att kunna göra validering behövs en metod och Nordiskt Valideringsforum arbetar med OCN-metoden.

Yrkesprofilerna togs fram tillsammans

Tillsammans med Sobona och medlemsföretagen har Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tagit fram yrkesprofilerna som beskriver vilka kunskaper, kompetenser och färdigheter som en individ behöver för att klara jobbet.

Tillsammans med Sobona och medlemsföretagen har Nordiskt Valideringsforum tagit fram yrkesprofilerna som beskriver vilka kunskaper, kompetenser och färdigheter som en individ behöver för att klara jobbet.

Yrkesprofilerna kan nivåplaceras enligt SeQF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där går det att se och jämföra kunskapsnivåer inom formellt lärande, informellt lärande och icke-formellt lärande.

I yrkesprofilerna finns olika moduler med läranderesultat. Detta är små delar av yrket som benämns och preciseras. Fyra till fem läranderesultat brukar vara lagom att använda och dessa beskriver alltså de kunskaper som behövs för att klara av jobbet.

Vidare finns bedömningskriterier som visar att individen kan det som står i läranderesultaten.

Fem yrkesprofiler inom återvinning

Inom återvinning har dessa fem yrkesprofiler tagits fram:

  1. Introduktion på ÅVC
  2. Återvinningsarbetare på ÅVC
  3. Medåkare
  4. Chaufför (miljöarbetare)
  5. Trafikledning

Alla yrkesprofiler har vissa gemensamma delar som ”ergonomi och friskvård”, “service, bemötande och förhållningssätt” och “kommunikation i mötet med andra människor”. Andra moduler skiljer sig åt emellan de olika yrkesprofilerna.

Fyra yrkesprofiler inom VA

Inom VA har dessa fyra yrkesprofiler tagits fram:

  1. Tekniker ledningsnät och rörnät
  2. Drifttekniker vattenverk
  3. Drifttekniker reningsverk
  4. Mätartekniker

Vissa av modulerna är samma för alla yrkesprofiler såsom “kompetenser för arbetet” och “grundläggande processkunskap inom VA”, medan andra moduler skiljer sig åt.

Så här tas en yrkesprofil fram

Yrkesprofilen utvecklas i en interaktiv process genom workshops med branschrepresentanter. Yrkesprofilen kvalitetssäkras via en branschpanel.

Yrkesprofilen utvecklas i en interaktiv process genom workshops med branschrepresentanter. Yrkesprofilen kvalitetssäkras via en branschpanel.

1. Allt börjar med förberedelse:

Representanter som ska vara med i workshops väljs ut. Individer med olika kompetenser och erfarenheter inom området är med.

2. Dags för workshops:

Nu är det dags att gå igenom vad en individ behöver kunna för att klara av jobbet. Detta steg utförs i grupper med fem till sex deltagare.

3. Yrkesprofilen utvecklas.

Resultatet av workshopen sammanställs och beskrivs i moduler som innehåller läranderesultat och bedömningskriterier.

4. Blir det rätt och riktigt?

Branschpanelen består av åtta till femton representanter från olika parter och företag inom branschen. De går igenom och ger sin återkoppling. Allt utförs i en strukturerad process.

5. Slutgiltiga justeringar.

Innehållet revideras och återkoppling görs till branschpanelen. Utvecklingen fortsätter till panelen godkänner en slutlig version.

6. Yrkesprofilen är färdig.

Innehållet i profilen är anpassat och sammanställs i ett IT-verktyg. En ansökan om kvalifikation till Myndigheten för Yrkeshögskolan kan göras för att yrkesprofilen ska kunna nivåplaceras i SeQF.

Vad kan yrkesprofilerna användas till?

Det måste inte bara vara för validering. De kan även användas för arbetsgivare för att förenkla rekrytering, strukturera introduktion och planera kompetensutveckling.

Branschen kan ha nytta av yrkesprofiler för att marknadsföra yrkesroller, skapa formella kvalifikationer i SeQF och använda den som standard i upphandlingar.

Från ett utbildningsperspektiv kan yrkesprofiler bidra till att skapa utbildningar utifrån företagens behov och även erbjuda kompletterande utbildningar.

Dessutom kan olika arbetsmarknadsaktörer planera och genomföra insatser samt använda yrkesprofilerna som underlag för samverkan.