Validering synliggör kunskaper på ett systematiskt sätt

Diskussion mellan Mats Rostö, vd Nacka vatten och avfall och branschrådsordförande i Sobonas branschråd Vatten och Miljö och Thomas Nylund, moderator.

– Vi tar ett stort samhällsansvar och vi vill att den strategiska kompetensförsörjningen ska vara långsiktig. Med validering har vi en möjlighet att synliggöra de kunskaper som vi behöver i branschen på ett systematiskt sätt. Vi behöver fler i branschen på både VA och återvinningssidan, menar Mats.

Med validering har vi en möjlighet att validera de kunskaper som vi behöver i branschen på ett systematiskt sätt.

Hur skapar vi attraktivitet till yrkena inom VA och återvinning?

– Den här frågan är inte ny. Vi har tappats med den i omkring 15 år. Dessutom ökar utmaningarna hela tiden, så jag ser detta som både naturligt och nödvändigt för att vi ska kunna möta utmaningarna inom kompetensförsörjning, säger Mats.

Har det saknats formella sätt att värdera och validera kunskap och kompetens hos individerna?

– Ja, i allra högsta grad. Därför är validering ett verktyg för alla som rekryterar och vill jobba med lärande på arbetsplatsen. För validering kan bidra till att få in individer som saknar formell utbildning och även kvalitetssäkra vilka kunskaper, kompetenser och färdigheter som befintliga medarbetare har, menar Mats.

Därför är validering ett verktyg för alla som rekryterar och vill jobba med lärande på arbetsplatsen.

– Ja, det krävs mycket av individer som jobbar inom återvinning och VA för att kunna vara med och skapa en cirkulär ekonomi. Jag ser verkligen att validering kommer underlätta vid rekrytering, säger Thomas.

Hur ser framtidens kompetensförsörjning ut för VA och återvinning?

– Jag ser det här som en kick-off för nästa steg. Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Sobona kommer ta arbetet vidare tillsammans. Jag känner mig både jättetrygg och glad över samarbetet, inte bara som branschrådsordförande utan även som VD i arbetet på Nacka vatten och avfall, säger Mats.

Jag ser det här som en kick-off för nästa steg. Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Sobona kommer ta arbetet vidare tillsammans.

– Och när vi får ut det här på nationell nivå får det genomslag, menar Thomas.

– Absolut! Och det måste vara användarvänligt. Det får inte vara för svårt eller kännas för stort. Det ska vara lätt att komma igång och lätt att ta till sig. Det är kul att det bubblar jättemycket ute i verksamheterna, konstaterar Mats.

Validering är för hela branschen

– Detta är verkligen för hela branschen, inte bara för de kommunala bolagen, även om de också så klart är viktiga, säger Thomas.

– Exakt, validering kommer till exempel bidra mycket vid upphandlingar, vilket är bra för hela branschen, menar Mats.

– Det är oerhört glädjande att vi kommit så här långt. Nu börjar det verkligen släppa och vi kan se effekterna av allt arbete, avslutar Thomas.

Det är oerhört glädjande att vi kommit så här långt. Nu börjar det verkligen släppa och vi kan se effekterna av allt arbete.