Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten berättar om branschens kompetensförsörjning

Städer expanderar. Miljön är ständigt på tapeten. Samtidigt ser regelverken annorlunda ut i dag jämfört med för tio eller 20 år sen.

Pär Dalhielm är VD på Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Han berättar att enorma investeringar väntar för VA-branschen:

– Det investeras omkring tolv miljarder men det skulle behöva investeras omkring 20 miljarder för att hantera våra befintliga system.

Det investeras omkring tolv miljarder men det skulle behöva investeras omkring 20 miljarder för att hantera våra befintliga system.

Detta är investeringar som måste genomföras. Men även om pengarna finns kan inte allt genomföras. Det beror på komplicerade upphandlingar och tillståndsansökningar, men också att personella resurser saknas.

– Om vi tittar framåt kommer det behövas ny och annan kompetens. Det kommer också behövas en hel del händer och fötter för att fixa det här, menar Pär.

Överlag anställs alltfler kvinnor i branschen. Många har eftergymnasial utbildning och det blir allt färre individer som är 55 +. En stor kompetensutväxling väntar.

Från fokus på drift till strategiska beslut och investeringsfrågor

Förut var fokus på att säkerställa driften. Branschen har varit duktig på att ha kompetens för de frågorna. Men nu går vi mot en utvecklingsfas där mycket handlar om att utveckla nya system för morgondagen. Det kräver en annan typ av kompetens.

– Dessutom har dagens medarbetare mycket i huvudet som inte är dokumenterat. För att klara av kompetensväxlingen måste vi tanka av kunskaperna hos alla som slutar, menar Pär.

Dessutom har dagens medarbetare mycket i huvudet som inte är dokumenterat. För att klara av kompetensväxlingen måste vi tanka av kunskaperna hos alla som slutar.

För att lösa kompetensväxlingen kommer samverkan krävas på olika nivåer och alla kommer behöva jobba tillsammans på riktigt.

Attrahera och synliggöra hur man pratar om branschen

Pär menar att en viktig del i det framtida arbetet är att attrahera och synliggöra hur man pratar om branschen. Det är ingen VA-bransch, det är en hållbarhetsbransch, såväl i Sverige som utomlands.

– Jag menar också att ett starkt ledarskap är tongivande. Det är viktigt att ledarna prioriterar sin egen utveckling. När det kommer till utbildningar är det glädjande att Sobona har ett bra samarbete med Handelshögskolan, berättar Pär.

Jag menar också att ett starkt ledarskap är tongivande. Det är viktigt att ledarna prioriterar sin egen utveckling. När det kommer till utbildningar är det glädjande att Sobona har ett bra samarbete med Handelshögskolan.

Klustersatsningar, tvärvetenskapliga perspektiv och regionala initiativ

Klustersatsningar inom SVU och tvärvetenskapliga perspektiv kommer också bli allt viktigare framöver. Svenskt Vatten kan även hjälpa till vid olika regionala initiativ.

– I dag saknar vi en regional samordning och regionala alternativ. Ta till exempel studenter vid högskolor. När de tar sin examen flyttar de ofta inte långt från studieorten, vilket är synd eftersom arbetsmarknaden är regional, menar Pär.

Svenskt Vatten kan också skapa mötesplatser, strukturer och nätverk så fler blir delaktiga i ett sammanhang där kunskaper och kompetenser kan dels.

Svenskt Vatten kan också skapa mötesplatser, strukturer och nätverk så fler blir delaktiga i ett sammanhang där kunskaper och kompetenser kan delas.

Yrkesprofiler, validering och utbildningar

Dessutom kan yrkesprofiler och validering spilla över åt flera håll. För tack vare dem blir det lättare att förstå vilken kompetens som behövs. Det blir också lättare att förstå vad utbildningarna behöver innehålla.

Det är viktigt att ha en dialog och kvalitetssäkra utbildningarna.

– Vi ska inte ha utbildningar som inte innehåller delar som inte behövs för att bli validerad. Vi behöver se över så både våra och andras utbildningar matchar de krav och behov som finns, säger Pär.

Vi ska inte ha utbildningar som inte innehåller delar som inte behövs för att bli validerad. Vi behöver se över så både våra och andras utbildningar matchar de krav och behov som finns.

Sker samverkan kring kompetensförsörjningen inom branschen?

– Det är en otroligt öppen bransch vad gäller tekniska bitar, men vi har varit sämre på att dela med oss av mjuka frågor som kommunikations- och kompetensförsörjningsfrågor, menar Pär.

Pär menar att alla företag lyfter frågan kring kompetensförsörjning som en stor utmaning. Men de samverkar inte för att möta utmaningen.

– Vi måste gå framåt med mjuka frågor. Det är en förutsättning för att vi ska kunna lösa framtidens utmaningar, säger Pär.

– Jag vill också säga att vi gärna hjälper till och pytsar in resurser till ett pilotprojekt där några går ihop och bearbetar studievägledare, yrkeshögskolor, regionala varumärken för VA, avslutar Pär.