Ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Vi skapade Kommunala företagens ledarskapsakademi för att ta ett rejält utvecklingssteg framåt när det gäller att hantera utmaningarna som de kommunala företagen möter.

Ett levande samarbete med ledarskap i fokus

Kommunala företagens ledarskapsakademi drivs av Sobona och utgör en del av vårt utbildningserbjudande för dig som medlem. Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education erbjuder vi tre utbildningsprogram som är unikt framtagna för Sobonas medlemmar. Programmen präglas av nyfikenhet, utveckling och ett dynamiskt möte mellan forskning och praktik.

Att delta i ett program på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education är starten på en resa med livslångt lärande och nätverkande.

Programmen på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education vänder sig till chefer, ledare och specialister. De personer som anlitas har erfarenhet från den akademiska världen och många är erfarna företagsledare.

Programledarna designar innehåll, process och pedagogik samt säkerställer att effekter inom programmets tema uppnås genom hela utbildningen. De är på plats under programmets gång och ansvarar för varje modul samt för att de hänger ihop på bästa pedagogiska vis.

Varje år deltar närmare 3000 chefer och ledare – i Sverige och ute i världen – i ett sådant program. Detta skapar ett unikt och dynamiskt nätverk där du ges möjlighet att fortsätta erfarenhetsutbyten och lärande som Handelshögskolan i Stockholm Executive Education Alumn.

Dela sidan