Film

3 minuter

Validering

Validering handlar om att synliggöra, bedöma samt ge erkännande och värde åt kunnande som individer har tillägnat sig utanför formell utbildning. Validering tillför värde och nytta för såväl individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare som samhället.

Visa mer

Publicerades

13 augusti 2020

Språk

Svenska

Relaterade nyheter