Film

6 minuter

Till ett arbete via återvinning - om projektet

Sobona har tagit fram en modell som visar på de fyra delar som vi ser som avgörande för att skapa en breddad rekrytering; yrkesprofiler, handledare, språkutveckling och studieinsatser. Det unika i detta projekt är att det finns en nationell förankring som bygger på de behov branschen/medlemsföretagen har lyft. Det går att lösa både kompetensbrist och utanförskap samtidigt.

Visa mer

Publicerades

18 december 2019

Textat på

Svenska

Språk

Svenska

Relaterade nyheter