John Nilsson
  • blogginlägg
  • Avtal 2024
  • Förhandling
  • Kollektivavtal
  • Kommunala företag
16 maj 2024

Blogg: Avtal klara i nio av tio branscher

När värmen nu äntligen kommer och grönskan exploderar kan vi se tillbaka på en intensiv vår där vi tecknat avtal för nio av tio branscher samt helt nya statistikavtal och arbetsmarknadsavtal. Än är vi dock inte helt i hamn då vi inte lyckats att nå en överenskommelse med Vårdförbundet och istället befinner oss i en bekymmersam konfliktsituation.

Jag vill börja med att säga att arbetet med förhandlingarna har fungerat bättre än någonsin, jag skulle likna det vid att vi numera är som en väloljad maskin. För BÖK-branscherna* har vi nu nått överenskommelser med alla tjänstemannaorganisationer vilket gör att vi har mer harmoniserade avtalsvillkor med LO-förbunden. Avtalen löper nu ut vid samma tidpunkt nästa år vilket kommer att underlätta framtida sammanhållning och utveckling av avtalsvillkoren. Vi har också tecknat ett helt nytt statistikavtal som kommer att innebära att vi får en mycket bättre lönestatistik från och med nästa år för alla Sobonas medlemmar. Och sist men inte minst ett avtal (ÖKA) som möjliggör visstidsanställning av arbetstagare som kan utbildas/kompetenshöjas under sin anställning för att få rätt kompetens för en ordinarie tillsvidareanställning. Jag är lite extra glad över båda dessa avtal då tecknandet av dem innebär att vi nu helt kan lägga de gamla KFS- och Pacta-avtalen till handlingarna och nu enbart prata om Sobonas avtal.

Gott samspel A och O i en avtalsrörelse
Även i samarbetet med SKR har vi ett välutvecklat samspel för de verksamheter och branscher* där vi tecknar avtal gemensamt (HÖK/AB). I stort har processen med våra motparter också fungerat väl. Vi hade totalt över 200 yrkanden från facken att hantera och behövde ägna mycket tid åt att ”tratta ner” som vi säger. Jag vill gärna ge en eloge även åt våra motparter gällande detta då de flesta av dem lyckats hantera denna process på ett mycket konstruktivt sätt. Vi hade en stor utmaning med Kommunal när det gäller villkoren för räddningstjänsten och anledningen till att vi fick ta hjälp av medlare att komma fram var enbart beroende på problemen med dygnsviloregleringen för brandmän. Vi nådde till slut en överenskommelse men vi har fortfarande en lång väg kvar att vandra i denna fråga. Kommande år kommer vi att behöva jobba nära medlemmar och fack för att kunna utveckla bestämmelserna framöver.

Bekymmersam konfliktsituation
När detta skrivs återstår att nå en överenskommelse med Vårdförbundet. Kärnfrågan i konflikten är Vårdförbundets krav på arbetstidsförkortning där diskussionen nu är på högkant både på nationell och regional nivå. För den som önskar fördjupa sig lite i detta länkar vi nedan till SKR:s förhandlingschefs bloggar i frågan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., men kortfattat kan vi säga att arbetsgivarna som anställer Vårdförbundets medlemmar har stora kompetensförsörjningsutmaningar och ser inte att en arbetstidsförkortning är en möjlig väg att gå då det skulle försvåra möjligheterna att bemanna all verksamhet ytterligare. De konfliktdrabbade verksamheterna har nu stora utmaningar i att kunna bibehålla en väl fungerande verksamhet och många arbetsgivare sliter verkligen i detta. Vi jobbar dock intensivt med att försöka hitta möjliga lösningar för att komma framåt men det är i skrivande stund svårt att sia om när vi kommer att kunna gå i mål. Men förr eller senare blir det ju alltid ett avtal.

Läs gärna också texten om Arbetsmiljöarbetet som måste prioriteras i vården som avdelningschefen för arbetsgivarpolitik på SKR, Caroline Olsson, har skrivit om här för fördjupning i frågan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fortsatt arbete kring nya dygnsviloregler och dispenser
Parallellt med avtalsförhandlingarna har våren fortsatt ägnats mycket åt hantering av de dispensansökningar som kommit in till arbetstidsnämnden, för att arbetsgivare ska kunna förlägga längre pass av arbete och jour än 20 timmar. Arbetet i nämnden har under våren i stort sett hittat sina former och en praxis är satt. För räddningstjänsten har vi dock av flera olika anledningar fortsatt stora utmaningar att hitta en bra väg framåt. Flera räddningstjänster har nu väntat på besked i flera månader och det är såklart inte rimligt. Här hittar du alla beslutade dispensansökningar.

Ny kontaktväg för arbetsrättsliga frågor
Under våren har vi också smugit igång med en ny kontaktväg in för er medlemmar att ställa frågor om era kollektivavtal eller andra arbetsrättsliga frågor. Alla medlemmar med inloggning till sobona.se kan nu fylla i ett formulär på webben och ställa sina frågor där. Frågor som kommer in denna väg får alltid återkoppling inom det närmaste dygnet. Vi tror mycket på denna lösning då den gör att vi blir mindre sårbara än när frågor ställs direkt till en branschansvarig förhandlare som ibland av olika anledningar kan ha svårt att hinna svara så snabbt som den frågande önskar. Jag uppmuntrar därför er alla att testa denna väg för frågor framöver.

Utveckling av vår digitala rådgivning
Som medlem kan du också alltid ta del av digitalt arbetsgivarstöd via Arbetsgivarguiden. Här jobbar vi med ett stort utvecklingsprojekt till följd av de inspel vi fått från er medlemmar genom insiktsarbete och medlemsundersökningen. En ny och uppgraderad version kommer att lanseras längre fram i vår. Vi utvecklar även våra utbildningar som utgör ett viktigt stöd till er arbetsgivare.

Innan sommaren hoppas vi såklart också att kunna nå en överenskommelse med Vårdförbundet så att alla medlemmars verksamheter kan bedrivas enligt plan i sommar och att vi alla får en lugn och skön sommar. Men innan dess ser jag mycket fram emot att träffa alla er medlemmar och branschråd i Malmö under Sobonadagarna. Det är alltid ett välkommet och energigivande inslag under våren. Hoppas vi ses!

*Branschöverenskommelserna (BÖK) omfattar Sobonas branscher Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser samt Vatten och miljö.

*Huvudöverenskommelserna (HÖK/AB) omfattar Sobonas branscher Hälsa, vård och omsorg, Region- och samhällsutveckling, Utbildning samt Räddningstjänst.

John Nilsson

Förhandlingschef

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 16 maj, 2024 | Senast uppdaterad: 18 maj, 2024

Relaterat innehåll