null
  • pressmeddelande
  • Inkludering och mångfald
  • Kompetensförsörjning
07 november 2022

Sobona börjar arbeta med mikromeriter

Många aktörer börjar nu vända blicken mot mikromeriter. Mikromeriter är mindre byggstenar av kompetens som kan komma från både informellt och formellt lärande. Sobona kommer nu att medverka i Kompetenspasset som är ett pilotprojekt för att ta fram en modell och en digital infrastruktur för mikromeriter. Målet är att ta fram metoder för att mikromeriterna ska dokumenteras och göras giltiga.

En stor del av lärandet sker informellt, genom exempelvis erfarenhet. Idag syns ofta inte denna kunskap i ett CV, vilket drabbar de individer som har många kortare utbildningar eller saknar komplett formell utbildning. Med identifiering och kvalitetssäkring av mikromeriter skapas en mer samlad bild av individens kunskap och arbetsgivare får en tydligare bild av de anställdas kompetenser. Det har potential att bli en viktig del i det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet och synliggöra det livslånga lärandet.

Kompetenspasset leds av RISE och finansieras via Vinnova. Samverkansparter är bland andra Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan.

- Sobonas medverkan i Kompetenspasset har efterfrågats vilket är ett starkt bevis på att vi är på rätt spår i vårt arbete med bland annat branschvalideringsmodeller för att framtidssäkra kompetensförsörjningen och det livslånga lärandet. Det här är till nytta för både individerna och våra medlemsföretag, säger Per Nordenstam, vd, Sobona.

Ett antal piloter planeras att genomföras. Den första handlar om kompetens inom fibernät och sker i samverkan med Svenska Stadsnätsföreningen. I det här fallet kan det handla om yrkesgrupper som efter kortare utbildning ska kunna genomföra service och reparationer i kommunikationsnäten.

Sobona har i avtal med RISE beviljats 935.000 kronor för att delta i Kompetenspasset.

Mer information:

För mer information kontakta:

Per Nordenstam, vd Sobona, 08-452 76 65

Thomas Nylund, processledare, 070-312 00 77

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 07 november, 2022 | Senast uppdaterad: 07 november, 2022

Relaterade nyheter