• nyhet
  • Sobonadagarna
  • Innovation
  • Kommunala företag
  • Årets Samhällsbärare
30 maj 2024

Årets samhällsbärare - kategori innovation:
”Vi får möjlighet att prioritera rätt saker”

Under Sobonadagana vann Uppsala Vatten och Avfall pris i kategorin innovation för sitt arbete med att bygga ett innovationssystem inom företaget. Systemet ska hjälpa dem att prioritera vilka satsningar som de ska genomföra framöver. Elin Belleza är innovationsledare.
– Jag är jätteglad, det är mycket roligare att vinna ett pris än vad jag hade tänkt mig! säger hon.

Elin Belleza är glad över att deras arbete med att systematisera innovationsarbetet blir uppmärksammat

– Det ger oss större möjlighet få kontakt med andra som är på samma resa som vi.

Uppsala vatten och avfall har tagit fram en plan för innovation, forskning och utveckling för bolaget och därtill kopplat en egen budgett. Det finns ett förfarande för hur de hanterar förfrågningar utifrån och de egna medarbetarnas goda idéer. De har ett innovationsråd, med representanter från olika delar av bolaget, som stöttar medarbetarna i att utveckla sina idéer och att söka medel från innovationsbudgeten.

Affärsmål styr vad som ska prioriteras
Innovationsplanen kopplar tydligt till bolagets uppdrag och kärnverksamhet, och eftersom de utgår från målen i bolagets affärsplan blir det tydligt vilka idéer som de ska prioritera.

– De idéer som vi sedan bestämmer oss för att finansiera har bedömts som relevanta av vårt innovationsråd, säger hon.

Innovationsrådet ger råd till chefen som äger innovationsbudgeten att besluta om pengar till att genomföra idén. Innan de beslutar sig för att genomföra en viss idé är det också viktigt att budgetera i form av medarbetartid.

– På så sätt har vi säkerställt att det verkligen går att genomföra redan från början, säger Elin.

Plan för att öka återanvändningen
Innovationsplanen är även kopplad till andra kommunövergripande mål, så som målen i kommunens avfallsplan, som heter ”Ett cirkulärt Uppsala utan avfall”. En sådan prioriterad frågeställning handlar om att avfallsmängderna ska minska och att återanvändningen ska öka.

Tack vare det nya innovationssystemet, som har varit i gång sedan 2023, finns det ett projekt som Uppsala vatten och avfall har dragit i gång som är ett samarbetsprojekt med privata företaget Beijer bygg.

– Där testar vi nu en idé där privatpersoner och småföretag kan lämna återbrukbart byggmaterial till oss på en av våra återvinningscentraler, som sedan Beijer bygg hämtar och säljer i butik bredvid det material som är nytillverkat, säger hon.

Arbetssätten utvecklas
En fråga som är viktig för bolaget i framtiden är det resursverk för näringsämnen, energi och renat spillvatten, som ska tas tillvara.

– Vi vill ju skapa en tydlighet och långsiktighet i vårt arbete och att arbeta mer proaktivt. Det ger oss möjlighet att prioritera. Vi, precis som andra, står ju inför enorma utmaningar i den samhällsomställning som behöver ske för att hantera bland annat klimatkrisen. Att jobba på det här sättet, mer strukturerat, ger oss en överblick och möjlighet att prioritera rätt saker. Det ger oss större möjlighet fokusera på de viktigaste frågorna för bolaget just nu, säger hon.

I och med att bolaget satsar på innovationsmetodik, förändras också arbetssätten - hur de jobbar.

– I och med detta blir vi mer flexibla och kan komma snabbare fram till bra lösningar, säger hon.

Priset för Årets samhällsbärare delades ut på Sobonadagarna 2024.

Fakta: Om Årets Samhällsbärare

Med priset Årets Samhällsbärare och Samhällsbärardiplomet sätter vi ljuset på alla de nyckelspelare som skapar ett bättre samhälle varje dag.

https://sobona.se/om-sobona/samhallsbararpriset Länk till annan webbplats.

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 30 maj, 2024 | Senast uppdaterad: 30 maj, 2024

Relaterat innehåll