Sobonabarometern 2022

Sobonabarometern 2022 visade bland annat att en majoritet av de kommunala företagen har en strategi för att arbeta för Agenda 2030-målen, och att 8 av 10 anser att deras arbete bidrar till att stärka det lokala näringslivet.

Nedan finner du ett utdrag från Sobonabarometern 2022. Läs rapporten i sin helhet för att ta del av kommunala företagens arbete med bland annat arbetsmiljö, digitalisering, innovation, kompetensförsörjning och hållbarhet.

Diagram: Hur bedömer du att organisationens lönsamhet kommer att utvecklas under 2023 jämfört med 2022?Förstora bilden

Källa: Sobonabarometern 2022

test

Om Sobonabarometern

Sobonabarometern skickas ut en gång per år till vd eller motsvarande hos våra medlemsföretag.

Förutom fakta och nyckeltal används också Sobonabarometern för att fånga upp de centrala utmaningar som våra medlemmar står inför och bidrar till att vi kan vara de kommunala företagens röst i samhällsdebatten.

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg