Kommunala företagens roll i samhället

Sobonas medlemmar bedriver verksamheter inom många olika områden, med olika förutsättningar och olika ägarförhållanden. Men det finns en gemensam nämnare – drivet att skapa samhällsnytta. De erbjuder jobb som skapar samhällsnytta varje dag och som spelar stor roll för hur samhället utvecklas på sikt. Jobb att trivas med och engageras av. Det är vi stolta över. Vi vågar rentav påstå att det gör oss till Sveriges stoltaste arbetsgivarorganisation.

Nästan alla människor nyttjar dagligen flera tjänsten från de kommun-, region- och landstingsägda företagen. Det handlar om några av samhällets mest grundläggande behov, såsom vatten, el, kollektivtrafik, bostäder, utbildning samt hälsa, vård och omsorg.


Län

 

Kommunägda företag

Region- och landstings-
ägda företag

Blekinge län

31

3

Dalarnas län

84

9

Gotlands kommun

9

0

Gävleborgs län

75

3

Hallands län

46

2

Jämtlands län

36

5

Jönköpings län

99

3

Kalmar län

66

3

Kronobergs län

49

7

Norrbottens län

85

12

Skåne län

185

14

Stockholms län

213

31

Södermanlands län

57

5

Uppsala län

49

8

Värmlands län

75

3

Västerbottens län

87

6

Västernorrlands län

59

2

Västmanlands län

47

4

Västra Götalands län

299

13

Örebro län

64

7

Östergötlands län

80

6

Källa: SCB

De kommunala företagens arbete med hållbar utveckling

För att uppnå en hållbar utveckling kommer det behövas nyskapande från offentliga organisationer, och de kommunala företagen är extra intressanta här eftersom de befinner sig i gränslandet mellan det offentliga och det privata. Det som skiljer kommunala företag från andra aktörer är att de förenar samhällsnytta med affärsmässighet där långsiktighet, hållbarhet och effektiv användning av resurser går före kortsiktig vinstmaximering. Arbetet med hållbar utveckling i de kommunala företagen inte är någon sidoverksamhet, utan ingår ofta i själva kärnverksamheten i företagen.

Ett konkret exempel är de av våra medlemmar som tagit täten i innovationsarbetet med koldioxidinfångning. Läs gärna vår rapport Kommunala företag tar Industriklivet där vi tittar närmre på varför det är så hög andel kommunala företag som arbetar med detta.

De kommunala företagens arbete med en inkluderande arbetsmarknad

En inkluderande arbetsplats välkomnar alla som har rätt kompetens och många kommunala företag tar ett särskilt ansvar för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Vi tror inte på tillfälliga satsningar som ofta kräver mycket arbete men ger lite resultat. Vi har upptäckt att många pratar problem, utmaningar och möjligheter men samtidigt är det få som har konkreta och praktiska lösningar för att få resultat. Därför har vi tagit fram verktyg tillsammans med våra medlemsföretag för att göra just det, eftersom kompetensförsörjning är en av viktigaste frågorna för våra medlemmar och deras framtid.

Tillsammans med branschorganisationer, fackförbund och våra omställningsorganisationer Omställningsfonden och KFS Trygghetsfonden arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad, där ledordet är långsiktighet. Genom att samla både arbetsmarknadens parter och branschen så skapar vi rätt förutsättningar för att åstadkomma skillnad i samhället.

Ta en enklare väg till inkluderande kompetensförsörjning

Luleå Energi

Ett exempel är det kommunala företaget Luleå Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som jobbar aktivt för att tänka både smart och annorlunda med kompetensförsörjningen, framför allt för att kunna attrahera arbetstagare och ligga steget före då många stora projekt och industrier etablerar sig i norr.

 

Mångfald och inkludering är viktiga pusselbitar i det arbetet och genomsyrar det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Därför erbjuder Luleå Energi praktikplatser i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen i regionen och utvecklingsplatser för människor som står längre bort på arbetsmarknaden. De har olika inriktning på praktikplatserna, utifrån språklig kunskap, där det arbetar mycket med språkutveckling kopplat till praktiken, och utifrån funktionsvariation.


Luleå Energi har också initierat “Luleå Energi chansar” är ett samlingsbegrepp för en breddad rekryteringsbas för praktik, språkpraktik, arbetsplatspraktik, studiebesök, praoelever, sommarjobbare och examensarbete. Det handlar om kunna erbjuda annat än en anställning, det handlar om att erbjuda en chans att lära känna olika arbetssökande, att skapa nätverk och en chans till att kanske bli en framtida medarbetare. Under år 2020 har Luleå Energi haft 54 chanstagare, i en koncern med 200 medarbetare.

Berättelsen om de kommunala företagen

Varför uppstod kommunala företag i olika former från första början? Hur ser deras verklighet ut idag? Varför kommer de att finnas i framtiden? Det är huvudfrågorna i den tredje rapporten inom ramen för Samhällsbygge 2030 som fått namnet Berättelsen om de kommunala företagen.