Kommunala företagens roll i samhället

Sobonas medlemmar bedriver verksamheter inom många olika områden, med olika förutsättningar och olika ägarförhållanden. Men det finns en gemensam nämnare – drivet att skapa samhällsnytta. De erbjuder jobb som skapar samhällsnytta varje dag och som spelar stor roll för hur samhället utvecklas på sikt. Jobb att trivas med och engageras av. De skapar och utvecklar samhällen. De är innovatörer som möjliggör också andra aktörer som samhällsförbättrare. Det är vi stolta över. Vi vågar rentav påstå att det gör oss till Sveriges stoltaste arbetsgivarorganisation.

Nästan alla människor nyttjar dagligen flera tjänsten från de kommun-, region- och landstingsägda företagen. I duschen kommer vattnet troligen från ett kommunalt VA-bolag, kaffebryggaren går kanske på el från ett kommunalt energibolag, soporna tas antagligen om hand av ett kommunalt renhållningsbolag och den som har en hyreslägenhet bor sannolikt i en fastighet som ägs av ett kommunalt bostadsbolag. Vid behov av sjukvård eller tandvård kan det vara landstingsägda bolag som utför arbetet, och den som reser kollektivt gör det förmodligen med ett landstingsägt kollektivtrafikbolag.


Län

 

Kommunägda företag

Region- och landstings-
ägda företag

Blekinge län

31

3

Dalarnas län

84

9

Gotlands kommun

9

0

Gävleborgs län

75

3

Hallands län

46

2

Jämtlands län

36

5

Jönköpings län

99

3

Kalmar län

66

3

Kronobergs län

49

7

Norrbottens län

85

12

Skåne län

185

14

Stockholms län

213

31

Södermanlands län

57

5

Uppsala län

49

8

Värmlands län

75

3

Västerbottens län

87

6

Västernorrlands län

59

2

Västmanlands län

47

4

Västra Götalands län

299

13

Örebro län

64

7

Östergötlands län

80

6

Källa: SCB

De kommunala företagens arbete med hållbar utveckling

För att uppnå en hållbar utveckling kommer det behövas nyskapande från offentliga organisationer, och eftersom kommunala företag ligger i gränslandet mellan det offentliga och det privata är de extra intressanta här. Kommunala företag har en fundamental roll i att både möjliggöra, och bära, omställningen av vårt samhälle.

Det har blivit alltmer tydligt att arbetet med hållbar utveckling i de kommunala företagen inte är någon sidoverksamhet, utan själva kärnverksamheten i företagen. I den omvandling av våra samhällen mot ökad hållbarhet som nu sker är det uppenbart att de kommunala företagen i allra högsta grad är med och bygger samhället.

De kommunala företagens arbete med en inkluderande arbetsmarknad

Samhället förändras i en rasande fart. Det handlar om demografiska förändringar, förändringar på arbetsmarknaden och snabba digitala förändringar. Detta påverkar hur arbetsgivare bedriver sina verksamheter och det en fråga om kompetensförsörjning i allt större utsträckning.

En inkluderande arbetsplats välkomnar alla som har rätt kompetens och många kommunala företag tar ett särskilt ansvar för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Det kan exempelvis handlar om att arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen, såsom digitala språkparlörer, eller använda sig av en strukturerad introduktion för praktikplatser för att på så vis underlätta för unga att få in en fot på arbetsmarknaden. Tillsammans med branschorganisationer, fackförbund och våra omställningsorganisationer Omställningsfonden och KFS Trygghetsfonden arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad, där ledordet är långsiktighet. Genom att samla både arbetsmarknadens parter och branschen så skapar vi rätt förutsättningar för att åstadkomma skillnad i samhället.

Vi tror inte på tillfälliga satsningar som ofta kräver mycket arbete men ger lite resultat. Vi har upptäckt att många pratar problem, utmaningar och möjligheter men samtidigt är det få som har konkreta och praktiska lösningar för att få resultat. Därför har vi tagit fram verktyg tillsammans med våra medlemsföretag för att göra just det, eftersom kompetensförsörjning är en av viktigaste frågorna för våra medlemmar och deras framtid.

Luleå Energi

Ett exempel är det kommunala företaget Luleå Energi som jobbar aktivt för att tänka både smart och annorlunda med kompetensförsörjningen, framför allt för att kunna attrahera arbetstagare och ligga steget före då många stora projekt och industrier etablerar sig i norr.

 

Mångfald och inkludering är viktiga pusselbitar i det arbetet och genomsyrar det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Därför erbjuder Luleå Energi praktikplatser i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen i regionen och utvecklingsplatser för människor som står längre bort på arbetsmarknaden. De har olika inriktning på praktikplatserna, utifrån språklig kunskap, där det arbetar mycket med språkutveckling kopplat till praktiken, och utifrån funktionsvariation.


Luleå Energi har också initierat “Luleå Energi chansar” är ett samlingsbegrepp för en breddad rekryteringsbas för praktik, språkpraktik, arbetsplatspraktik, studiebesök, praoelever, sommarjobbare och examensarbete. Det handlar om kunna erbjuda annat än en anställning, det handlar om att erbjuda en chans att lära känna olika arbetssökande, att skapa nätverk och en chans till att kanske bli en framtida medarbetare. Under år 2020 har Luleå Energi haft 54 chanstagare, i en koncern med 200 medarbetare.

Berättelsen om de kommunala företagen

Varför uppstod kommunala företag i olika former från första början? Hur ser deras verklighet ut idag? Varför kommer de att finnas i framtiden? Det är huvudfrågorna i den tredje rapporten inom ramen för Samhällsbygge 2030 som fått namnet Berättelsen om de kommunala företagen.