Sobonabarometern

Många kommunala företag tar ett stort samhällsansvar samtidigt som de sällan synliggörs i offentlig statistik. Därför genomför Sobona sedan år 2022 en årlig undersökning bland de kommunala företagen för att få tillgång till fakta, siffror och nyckeltal. Sobonabarometern används också för att fånga upp de centrala utmaningar som våra medlemmar står inför och bidrar till att vi kan vara de kommunala företagens röst i samhällsdebatten.

Undersökningen riktas till vd, eller motsvarande, hos våra medlemsföretag.

Sobonabarometern 2023

Sobonabarometern 2023 visar bland annat att var tredje regionalt eller kommunalt bolag uppger att stora verksamhetsförändringar diskuteras i spåren av den ekonomiska krisen. Det kan handla om att bolaget ska säljas eller läggas ned, att verksamheten ska slussas över till kommunens förvaltning eller andra förändringar på koncernnivå.

Läs mer om resultatet

Sobonabarometern 2022

Sobonabarometern 2022 visar att de kommunala företagen inte är lika konjunkturkänsliga som många andra arbetsgivare. Över hälften av de kommunala företagen räknar med organisationens lönsamhet kommer att vara oförändrad eller öka under 2023. Samtidigt bedömer 87 procent att den totala sysselsättningar kommer att vara oförändrad eller öka under 2023.

Läs mer om resultatet
Vill du veta mer om Sobonabarometern?
Louise Pons DreifeldtOpinionsstrateg072-216 35 15Skicka mejl till Louise