Mikroutbildningar för språkutveckling

Här finns mikroutbildningar i språkutveckling för dig som är arbetsgivare, handledare och bedömare samt du som ska lära dig yrkessvenska.

Mikroutbildningar med tips

Våra mikroutbildningar i språkutveckling är sammanfattningar av det viktigaste som du behöver tänka på när du ska anställa och arbeta med individer som inte har svenska som förstaspråk.

Titta på mikroutbildningarna tillsammans i ditt arbetslag och fundera på hur ni kan använda tipsen i det vardagliga arbetet.

Vem passar det för?

Individ, handledare och arbetsgivare.

Vilka vinster finns?

Förenkla kommunikation och samarbete.

Hur gör du?

Använd tipsen i det dagliga arbetet.

Mikroutbildningar för dig som ska lära dig yrkessvenska

Det finns totalt 10 mikroutbildningar

Filmbild

Språkutveckling - svensk textkultur

En validering är en form av ett test. I olika kulturer har man olika syn på vad ett test är och hur man genomför det på ett bra sätt. Ta del av tips inför valideringen.

Filmbild

Språkutveckling - fokusera på frågan

I en valideringssituation kanske du känner dig stressad. Det kan göra att du också får svårt att förstå själva frågan. Se till att du lär dig svenska frågeord.

Filmbild

Språkutveckling - en sak i taget

Alla människor är olika. En del tycker om att prata. Andra tycker inte om att prata. Du måste tänka på hur du är. Ta det lugnt och säg en sak i taget.

Filmbild

Språkutveckling - viktiga småord

När du läser eller lyssnar på valideringsfrågorna finns det några språksaker som är bra att förstå. Ta del av våra tips!

Filmbild

Språkutveckling - säg att det är kul

På svenska arbetsplatser brukar det vara viktigt att visa att man är positiv. Le och säg att det är kul och spännande att bli validerad, även om du är nervös.

Filmbild

Språkutbildning - Våga fråga

Vad är värst? Att göra fel för att man inte förstår eller visa sig okunnig genom att fråga vad någon menar? Du kan bli bättre på ditt nya språk när du använder det ofta. Fråga när du inte förstår.

Filmbild

Språkutbildning - Säg till hur du vill bli rättad

Berätta för den som handleder dig om hur du vill bli rättad/få feedback. För att utveckla ditt nya språk behöver du få feedback. Du behöver veta när du hamnar lite fel men också när du gör framsteg.

Filmbild

Språkutbildning - Tekniker för att lära sig yrkesspråk

Ett enkelt sätt att veta vad ett ord kan betyda är att översätta det. Använd gärna olika verktyg som till exempel Sobonas ordlista. Tänk på att Google kan vara fel vid översättningen.

Filmbild

Språkutbildning - Fika är ett tillfälle att lära känna sina kollegor

Ställ en fråga om det som intresserar dig. På så vis kan du veta vilket ämne dina kollegor kommer prata om när de svarar. Dessutom blir det lättare för dig att förstå och du kommer säkert få många bra tips.

Filmbild

Språkutbildning - Generella tips och råd

Du kan lära dig ett nytt språk i vilken ålder som helst. Alla hittar oftast sina strategier för att lära sig ett nytt språk. Här är några generella tips som bidrar till språkutveckling.

Mikroutbildningar för dig som är handledare eller bedömare

Det finns totalt 11 mikroutbildningar

Filmbild

Språkutveckling - hellre flera frågor än en

En valideringsfråga blir lättare att svara på om den inte är för kompakt. Dela upp kompakta frågor i olika delfrågor och ta en sak i taget.

Filmbild

Språkutveckling - bestäm dig!

Luddiga frågor är onödigt svåra att svara på. Sådana frågor är extra svåra för andraspråkstalare. Försök vara tydlig med vad du vill fråga.

Filmbild

Språkutveckling - förenkla på rätt sätt!

Det är bra att anpassa sitt språk för andraspråkstalare, men byt inte ord som du tror är svåra mot ord som du tror är enkla. Använd de ord som används på arbetsplatsen.

Filmbild

Språkutveckling - det är okej att ställa krav

Var medveten om att det tar lång tid att lära sig ett nytt språk. Men det är inte fel att ställa kravet att en anställd ska kunna det språk som krävs i en viss arbetssituation.

Filmbild

Språkutveckling - din roll i språkutvecklingen

Tips till Man behöver tid för att lära sig språk, men tid är inte allt som krävs. För att bli bättre på svenska måste man få lära sig hur språket ska vara, och få tillfälle att öva.

Filmbild

Språkutbildning - Du som handledare

Du som handleder kan underlätta för den som inte talar svenska än genom ditt bemötande. Du kan säga: “Det är ok att säga fel och du kan fråga mig om du inte förstår. Det viktigaste är att du fortsätter prata”.

Filmbild

Språkutbildning - Fika med mera

Fika och social samvaro med många människor är ofta den svåraste situationen när man lär sig ett nytt språk. Det är många som pratar samtidigt, det är olika ämnen och det hoppas snabbt mellan ämnena.

Filmbild

Språkutbildning - Bilder och språkstöd

Våra hjärnor gillar konkreta saker. Om det går att koppla begrepp med en bild blir det lättare att komma ihåg begreppet/terminologin. Tydliga förklaringar hjälper till att vidga ordförrådet och utveckla språket.

Filmbild

Språkutbildning - Uttal och betoning

Dra inte för snabba slutsatser om en individs kompetens utifrån att hen inte kan tillräckligt bra svenska eller har en brytning. De här sakerna har ingenting med varandra att göra.

Filmbild

Språkutbildning - Medvetenhet

När du ger instruktioner kan du stötta den som lär sig svenska genom att benämna de saker som ingår i instruktionen. Peka gärna på de objekt som du benämner.

Filmbild

Språkutbildning - Feedback är avgörande

För att utveckla sitt nya språk behöver individen få feedback. Hen behöver veta när hen hamnar lite fel men också när hen gör framsteg. De flesta vill bli rättade, men kom överens om hur det kan gå till.

Mikroutbildningar för dig som är arbetsgivare

Det finns totalt 5 mikroutbildningar

Filmbild

Språkutvecklingstips för arbetsgivare - Räcker språket?

Tänk igenom vilka språkmoment som tjänsten kräver. Testa hur väl individen behärskar dessa moment och anpassa stödet utifrån det.

Filmbild

Språkutvecklingstips för arbetsgivare – lärare eller kollega?

Om du arbetar tillsammans med någon som inte har svenska som förstaspråk vill du språket hjälpa till. Satsa på att lära känna varandra och hjälp din kollega att använda språket i naturliga samtal.

Filmbild

Språkutvecklingstips för arbetsgivare – svårt på riktigt

Att lära sig ett nytt språk handlar inte bara om att förstå vad ett ord betyder. Det är viktigt att veta hur ordet låter och kunna uttala det så någon annan förstår.

Filmbild

Språkutvecklingstips för arbetsgivare – satsa smart

Att arbeta på en arbetsplats tillsammans med modersmålstalare kan vara ett utmärkt tillfälle för den som är ny i språket att öva på svenskan. Men för att bli bättre på ett språk behöver en individ också lära sig nya saker.

Filmbild

Språkutvecklingstips för arbetsgivare – förstå och bli förstådd

När du pratar med någon som lär sig svenska kanske du märker att hen inte förstår vad du säger. Då kanske du försöker förklara med andra ord och ge exempel.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet