Lokala jobbspår i Malmö utifrån arbetsgivarnas behov

Malmö stad och Arbetsförmedlingen berättar om lokala jobbspår utifrån arbetsgivarperspektiv. Samverkan sker på flera nivåer och resultaten är goda.

Rose-Marie Gudmundsson är samordnare lokala jobbspår på Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats. och Sarah Stuivers Franck är utvecklingssekreterare på arbetsmarknads- och socialförvaltningen på Malmö Stad Länk till annan webbplats..

Jobbspår – matcha först och rusta sen

Ett lokalt jobbspår kan vara alltifrån 7 till 27 veckor långt, längden beror på arbetsgivarens behov. Det utgår alltid från arbetsgivarens faktiska rekryteringsbehov och det är knutet till arbetsplatsen.

– I ett nära samarbete med arbetsgivaren skräddarsys en kedja av insatser, som till exempel utbildning och språkstöd, berättar Rose-Marie.

I ett nära samarbete med arbetsgivaren skräddarsys en kedja av insatser, som till exempel utbildning och språkstöd.

Syftet är att ge deltagaren de kompetenser som behövs för att bli anställningsbar på den aktuella arbetsplatsen.

Arbetsförmedlingen och kommunen identifierar kandidater utifrån en gemensam kravprofil som utvecklats tillsammans med arbetsgivaren.

– Det är arbetsgivaren som väljer deltagaren till jobbspåret, säger Rose-Marie.

Målet med jobbspåret är att deltagaren ska bli anställningsbar och få en anställning efter genomförd utbildning. Lokala jobbspår är ett sätt för arbetsgivaren att arbeta med rekrytering inom sin kompetensförsörjning.

Lokala jobbspår är ett sätt att arbeta med rekrytering inom sin kompetensförsörjning.

Vad är ni mest stolta över när det kommer till lokala jobbspår?

Vi gör en riktigt stor skillnad för både arbetsgivare och deltagare som är med i jobbspåret, berättar Rose-Marie.

I dag erbjuds cirka 80 procent av deltagarna arbete efter avslutad utbildning.

I dag erbjuds cirka 80 procent arbete efter avslutad utbildning.

Målgruppen är nyanlända och långtidsarbetslösa individer med försörjningsstöd.

Malmömodellen och fördjupad samverkan

Rose-Marie lyfter även den fördjupande samverkan som Arbetsförmedlingen och Malmö stad har skapat – den så kallade Malmömodellen.

Malmömodellen kan sammanfattas med:

 • Partnerskap på riktigt
 • Strukturerat samarbete tillsammans
 • En gemensam målbild
 • Resurser är avsatta för uppdraget
 • Arbetsgivarfokus.

Arbetsgivarens medverkan och delaktighet är avgörande för att jobbspåret ska bli framgångsrikt, fastslår Rose-Marie.

Arbetsgivarens medverkan och delaktighet är avgörande för att jobbspåret ska bli framgångsrikt.

Sarah flikar in att det framför allt är arbetsgivarnas engagemang, delaktighet och medverkan i jobbspåret som är avgörande för att det ska bli framgångsrikt.

Vidare är den sammanhållna strukturen viktig och de förebyggande och stödjande insatserna som bidrar till att arbetsgivarna känner sig trygga.

Samarbetet med arbetsgivare

Samarbetet innehåller en sammanhållen planeringsprocess med avstämningsmöten. Företagets rekryteringsbehov undersöks och även vilken utbildningsanordnare som kan vara aktuell i insatsen.

Vidare diskuteras företagets rekryteringsbehov, nu och framåt. I slutändan görs en överenskommelse som sammanfattar vad parterna har kommit överens om.

– En kravprofil utvecklas med arbetsgivarens behov och kraven på deltagarna, berättar Linda.

Malmö stad pratar om två flaggskepp när de informerar arbetsgivare om de lokala jobbspåren. Det är dels att de förbereder deltagarna inför träffen med arbetsgivaren genom en introduktionsvecka, dels jobbcoacher som finns med som stöd.

De lokala jobbspårens framgångsfaktorer

Ungefär åtta jobbspår per år har genomförts sedan starten 2018. Sarah lyfter dessa framgångsfaktorer:

 • Partnerskap på riktigt med avsatta resurser
 • Arbetsgivarnas delaktighet och medverkan hela vägen
 • Sammanhållen process
 • Förberedande och stödjande insatser
 • Bidraget till kompetensförsörjningen.

Sarah förklarar och sammanfattar vilken förväntan de har på arbetsgivaren:

 • Samarbete på riktigt
 • Avsätta tid och resurser för planering och genomförande
 • Kunna ta emot deltagare på praktik
 • Förbereda arbetsplatsen inför utbildningspraktiken
 • Erbjuda handledare/mentorer.

Vilka utmaningar finns?

Sarah berättar att det alltid är en utmaning att hitta bra kandidater. Rose-Marie instämmer och säger även att samarbetet med arbetsgivare för att öka förståelsen kring målgruppen är viktigt.

Rose-Marie berättar att mycket är på gång framöver kring lokala jobbspår i Malmö som exempelvis:

Piloten består av en kombinationsutbildning på 27 veckor där tio veckor APL erbjuds. Tolv deltagare är med och tid finns avsatt för planering och det finns mentorer till deltagarna. Vidare finns jobbcoacher till såväl arbetsgivare som deltagare.

– Om piloten blir framgångsrik är vi överens om att lokala jobbspår ska bli en bestående del av deras långsiktiga rekryteringsbas framöver, berättar Rose-Marie.