Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Per Nordenstam, vd Sobona och Thomas Nylund, moderator inleder konferensen med att konstatera att kompetensförsörjning är den största utmaningen.

Thomas Nylund inleder med faktumet att detta är tredje året i rad som Sobona anordnar den här konferensen.

Per konstaterar att arbetet med kompetensförsörjning och branschvalidering inte är ett projekt; det är på riktigt. Allt är startklart och det är bara att börja.

Allt är startklart och det är bara att börja.

– Jag hoppas att alla som är med på konferensen får en kick och vill börja arbeta annorlunda med kompetensförsörjningen, säger Per.

There is no alternative

Per berättar att begreppet TINA (There is no alternative) finns inom börsvärlden och det gäller även för kommunala företag.

– Medlemsföretagen, Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Svenska Stadsnätsföreningen och Svenskt Vatten, tillsammans med våra fackliga parter, ställer sig bakom att arbetet med kompetensförsörjning och branschvalidering görs tillsammans, konstaterar Per.

Per berättar att Sobona har svaren och verktygen för den som är oroad för hur de ska klara av kompetensförsörjningen framöver.

Per menar att verkligheten kring kompetensförsörjning numera är lite brutal för många företag. Om de inte gör någonting annorlunda nu så riskerar de att bli frånåkta av andra branscher som säkrar sin kompetensförsörjning.

Välj något av Sobonas verktyg och börja arbeta annorlunda med kompetensförsörjningen uppmanar Per.

– Jag är glad över att vi gör det här arbetet tillsammans med branschorganisationer, fackliga parter och medlemsföretag. Och att vi har fått mandat från Myndigheten för yrkeshögskolan för att kunna driva arbetet, avslutar Per.

Jag är glad över att vi gör det här arbetet tillsammans med branschorganisationer, fackliga parter och medlemsföretag.