Nordiskt Valideringsforum om se bortom kompetensbristen

Om SeQF, yrkesprofiler för energibranschen, samverkan som framgångsfaktor och uppstarten av ett lokalt jobbspår för drifttekniker inom fjärrvärme.

Anna Karin Jendert, VD och Anders Lundberg, affärsutvecklare och projektledare på Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anders Lundberg och Anna Karin Jendert talar om vikten av lärande. Frågan alla måste ställa sig är vad som är viktigast: att klara utbildningen eller att klara jobbet efter utbildningen? Här kommer lärande på arbetsplatsen in. Alla kanske inte kan allt från början, men med lärande på arbetsplatsen finns många fler möjligheter för den anställda.

OCN – Open College Network - är en metod vid rekrytering för att beskriva det en individ behöver kunna inom ett yrke och sen säkerställs det att hen kan det som behövs.

Utbildningar och kunskaper inhämtade från andra länder eller branscher som förändrats snabbt. Anledningarna till varför samhället behövt ompröva sin syn på rekrytering är flera. Hur ska det gå till? Ett svar stavas validering.

Gruvnäringen i England drabbades av en stor kris på 1980-talet. Plötsligt fanns många människor på arbetsmarknaden med stor kunskap och erfarenhet, men utan den bransch som försörjt dem. OCN-metoden är det verktyg som togs fram för att se hur de kunde slussas vidare till andra yrkesroller.

Känns situationen igen? Sobonas arbete med yrkesprofilering och validering utgår från just OCN-metoden som dessutom linjerar med ramverket SeQF.

exempel

2018 testades yrkesprofilering och validering i praktiken inom återvinningsbranschen och Sobona utvecklade fem yrkesprofiler inom energibranschen.

Under 2019 tillkom branscherna besöksnäring och kulturarv, vatten och avlopp samt fastigheter. Hittills har Sobona tagit fram tio yrkesprofiler inom energi- och återvinningsbranscherna.

Men vad krävs för att kunna bevisa en yrkespersons kunskap och kompetens? Först och främst handlar det om att ta fram yrkesprofiler. Alltså svaret på frågan vad du behöver kunna för att utföra ett jobb. Sobona har tagit fram ramarna med hjälp av Nordiskt Valideringsforum, och OCN-metoden. Denna linjerar med Sveriges referensram för kvalifikationer: SeQF.

Fakta SeQF och OCN

SeQF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) bygger på en gemensam, europeisk referensram för kvalifikationer: EQF – European Qualification Framework. Många europeiska länder är anslutna. Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande, oavsett hur det är förvärvat. Därmed blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv.

OCN: Validering innebär att det säkerställs att en individ kan det som behövs inom ett visst område. Då behövs en kvalitetssäkrad metod som beskriver det som behöver kunna. Sen kartlägger, bedömer och granskas vad individen faktiskt kan. För detta används OCN-metoden.

Yrkesprofiler inom Energibranschen

Inom ramen för Nordiskt Valideringsforums kvalitetssäkrade OCN-metod har en nationellt förankrade panel med bland annat Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Seko Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Åsbro Kursgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt en rad energibolag varit med och kvalitetssäkrat dessa yrkesprofiler:

Profilerna utvecklades i två nivåer, dels en grundläggande för insteg/yrkesintroduktion dels på en kvalificerad nivå. I arbetet utvecklade vi även grundläggande kompetensprofiler för handledare och språkutvecklare i SEQF-format för att ytterligare sätta fokus på handledarrollen.

Samverkan som framgångsfaktor

Sofia Westergaard HR specialist, Renova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Anders Johanson Göteborg stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Conny Larsson projektledare Sobona.

Omkring 80 procent av de nyanlända i Sverige har åtta års skolgång eller mindre. Renova har ett stort behov av kompetens. De skapar praktikplatser och anställer under och efter genomfört jobbspår. Göteborgs stad förbereder deltagarna och ger utbildning i SFI eller yrkessvenska och C-körkort.

Arbetsförmedlingen matchar deltagare med hjälp av yrkesprofiler. Vidare står Arbetsförmedlingen för deltagarnas ersättning under jobbspårsperioden.

Sobona utbildar handledare, utvecklar nationella yrkesprofiler och erbjuder verktyg för validering. Resultatet blev ett jobbspår, alltså ett strukturerat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, en kommun och ett eller flera företag. Jobbspår vänder sig ofta till individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Det är många gånger människor som är nya i Sverige och nya i det svenska språket.

Stockholm Exergi och Stockholm Stad berättar om sitt arbete kring inkluderande kompetensförsörjning och uppstarten av ett jobbspår för drifttekniker inom fjärrvärme.

Sandra berättar att Stockholm Exergi satsar på de som står utanför arbetsmarknaden i dag. Det görs på många olika sätt, bland annat i uppvärmningsjobb, vilket innebär att ungdomarna anställs i sex månader i stället för praktik.

Ungdomarna är mellan 18–29 år och inskriva på Stockholms stads jobbtorg. Syftet med detta är att de ska få en första rad på sitt CV och att hjälpa dem in på arbetsmarknaden. Varje vecka får ungdomarna en fortbildningsdag, vilket kan vara utbildning av LinkedIn, besöka andra arbetsplatser och att bli stöttade att hitta sitt nästa steg i livet. 70 procent går vidare till jobb/anställning.

Mandana berättade om arbetsgivarsamverkan - integrationspakten – det jobbpartnerskap de har ihop med Stockholm Exergi och där de erbjuder handledarutbildning. Handledarna har den viktigaste uppgiften i detta.

Frågestund deltagare block 3

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet