Vikten av introduktion, handledarskap och språkutveckling

Praktiska tips för språkutveckling, hur praktik stärker ett varumärke samt hur Jobbsprånget och Tekniksprånget skapar värde.

Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet. Olga Orrit berättar om vilka förutsättningar som behövs för att språket ska kunna utvecklas.

Språkutveckling är vårt gemensamma ansvar. För att utveckla språket finns det några områden som är oerhört viktiga för hur bra en individ blir.

  1. Sammanhanget är viktigt - att ha någon att kommunicera med. Att få stöd på arbetsplatsen bidrar till att individer blir tryggare och det går att ta hjälp genom ett språkombud eller handledare på arbetsplatsen..
  2. Tillit är viktigt för att våga utveckla ett nytt språk. Det är oundvikligt att säga fel, men att våga säga fel och att få stöd skapar tillit.
  3. Nyfikenhet är utvecklande för språkinlärning; är en helt ny värld som öppnas.

Lyft språket på jobbet är en handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

Språkutveckling på arbetsplatsen

Sobona erbjuder ett verktyg som heter Språkuteckling på arbetsplatsen. Forskning visar att goda språkkunskaper ger ökade möjligheter till integration och socialt liv. God språk-, läs-och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle.

Handledaren är en språklig förebild. Hur hen samtalar, språkar och samspelar påverkar den handledde. Sobonas webbutbildning om språkutveckling består av fyra delar:

  1. Introduktion
  2. Förberedelse på arbetsplatsen
  3. Lära ut språk
  4. Motivation

Syftet är att den handledde snabbt ska komma in i arbetet och gemenskapen. Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet.

Hos Luleå Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är det dags att riva språkbarriärer och öppna dörrarna för nya rekryteringsvägar.

Praktik vitaliserar Gävle Energi

Helena Helling HR-chef och Katarina Larsson HR-specialist Gävle Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Genom att jobba med praktik stärker vi vårt varumärke både internt och externt. Vi tillför utveckling till verksamheten med praktik. Hur jobbar vi med praktik på Gävle Energi? Vi har utsett tre olika typer av nyckelpraktik: Tekniksprånget, co-op-utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Jobbsprånget.

Hittills har 21 individer haft praktik hos oss. Det är viktigt att chefer och ledningen kan identifiera ny kompetens inför framtiden; vi behöver tänka på nya sätt. Hos oss är praktik en verksamhetsfråga, inte en HR-fråga, även om vi behöver jobba tillsammans för att få det att fungera.

Varför ska praktik vara en del av den långsiktiga strategiska kompetensförsörjningen? För det ger utveckling för verksamheten, verktyg för att få upp intresset för branschen, visar upp arbetsgivarvarumärket och utsätter organisationen för prov.

Träna på olikheterna. Kunderna är olika och tillför nya perspektiv.

Coopstudenter är en variant på ingenjörsutbildning med praktikblock på ett extra år. Den innehåller 40 veckor praktik som är nischad mot energibranschen.

Jobbspråket nyanlända akademiker

Det har gått ganska bra. Det har varit lite nervöst men de är duktiga och kommer med annan grundkompetens.

Vi behöver en plan från ledningen hur vi ska jobba strategiskt där praktik finns med som ett initiativ. Det är ett engagemang från ledningen och vi har ett systematiskt sätt. Cheferna måste identifiera nya sätt att jobb, långsiktiga arbeten, sätta upp mål, möjligheter med handledarskapet (ett sätt att prova på att vara handledare) och praktik som verksamhetsfråga.

Rekrytering, introduktion och handledning till den kultur vi valt

Daniel Åslund, HR-chef Affärsverken i Karlskrona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi går från ord till handling. En fördel på kort sikt för handledaren är att påminna sig om vilken identitet och mission företaget har - företagets kultur. Det handlar om att vår företagskultur ska möta din företagskultur. Vi arbetar efter modellen: varför, hur och vad. Allt måste hänga ihop. Det är en gemensam riktning som tas ut och som ska vara tydlig när nya individer introduceras i företaget. Branschen har jobbat med detta länge.

Affärsverken har precis lanserat ett ledningssystemprogram med ärendehanteringsmodul som är uppdelat i tre delar: förberedelser, introduktion och utvärdering för nyanställd. Det blir en affärsnytta av att ha mångfald på företaget. Det går att nå fler kunder när det går att jobba med fler språk.

Så funkar Sobonas handledarutbildning

Sobonas handledarutbildning hjälper olika medarbetare att bli goda förebilder. Både handledaren, den handledde och organisationens roll tydliggörs. Här erbjuds kunskaper för att göra både intryck och avtryck i en individs utveckling.

Webbutbildningen för handledning består av nio korta moduler. De innehåller ledarskap, coachning, lärande, företagskultur och arbetsmiljö. Modulerna avslutas med en enkel övning för att träna de nya kunskaperna.

Praktiska verktyg för språkutveckling i energibranschen

Elin Fellers, projektledare Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Praktiska verktyg för språkutveckling i energibranschen. Förkortningar, bokstäver och siffror är något som används väldigt ofta inom energibranschen. Boken ”Energisvenska” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar här de praktiska verktyg kring språkutveckling som branschen tagit fram. Genom en parlör med yrkesspråk och den nyutvecklade läroboken för nyanlända skapas nya möjligheter att sätta yrkesspråket i ett fungerande kontext.

Frågestund deltagare block 2

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet