Moderator lyfter avslutande reflektioner och rundar av konferensen

Per Nordenstam, vd Sobona Thomas Nylund, moderator summerar konferensen och lyfter insikter och reflektioner från förmiddagen.

Per inleder med att konstatera at han hoppas att alla som har deltagit på konferensen inser att de behöver arbeta annorlunda för att säkra företagets kompetensförsörjning.

Per berättar att Sobonas SeQF-kvalifikationer är godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan, vilket innebär en modern tappning av att lära sig saker på jobbet och detta lärande kan numera både valideras och erkännas.

– Vi går tillbaka till en variant av mästare och lärling; man lär sig jobbet på jobbet, säger Per.

Bra exempel finns

Per lyfter att såväl Henrietta Finnborg Bengtson som Nodava berättade om goda exempel där företag arbetar med Sobonas verktyg för att säkra kompetensförsörjningen. Han flikar också in att detta inte är ett projekt; det är på riktigt.

– Branscherna är med och facken är med; vi gör det här tillsammans. Jag hoppas fler inser att de behöver hoppa på tåget och arbeta annorlunda, konstaterar Per.

– Om man tycker att kompetensförsörjningen är den stora utmaningen för både företaget och för branschen och om man tror att någon annan ska fixa det, ja då har man tänkt fel. För det är bara tillsammans som fixar vi det, avslutar Per.