Vikten av att arbeta strategisk kring kompetensförsörjning

Ett framtidsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom energibranschen.

Neval Bilici, ansvarig kompetensförsörjning Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lyfte att kompetensbristen är påtaglig i branschen samt hur den både har varit och kommer fortsätta vara en prioriterat fråga.

Neval Bilici belyser energiomställningens stora utmaningar där hon framför allt lyfter fram hur svårt det är att fylla de utbildningsplatser som yrkeshögskolan tillhandahåller, att den bristen vi ser kommer få allvarliga konsekvenser för branschen om vi inte agerar.

- Vi måste kunna attrahera den kompetens som behövs för att kunna genomföra den här omställningen. För att överleva och utvecklas måste vi radikalt ändra vårt sätt att arbeta. Branschen är väldigt homogen, 76,5 procent är män och medelåldern ligger på 44,6 år. Vi har därför tagit fram en strategi där vi gör olika satsningar riktade mot olika målgrupper, allt för att vara en attraktiv och hållbar bransch att arbeta i. Vi jobbar med många olika insatser, bland annat har vi tagit fram ett förändrings- och ledarskapsprogram - Kraftsamling, för ökad jämställdhet och mångfald.

Sobona – Kompetensförsörjning och Samhällsbygge 2030

Madeleine Gimåker, utvecklingsstrateg Sobona.

De kommunala företagen driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det visar en ny rapport framtagen av Sobona, Samhällsbygge 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., i samarbete med Kairos Future. Vi står inför en fas i historien när omställningen till ett mer hållbart samhälle börjar på allvar. Men vem eller vilka möjliggör utvecklingen och vilken roll spelar de kommun- och regionägda verksamheterna då Agenda 2030 är något de flesta behöver förhålla sig till idag?

Generation z (född efter 1995) är en väldigt samhällsengagerad generation. Den är van vid att påverka, vill påverka men hur ser påverkansmöjligheterna ut? Ungdomar då och nu såg på möjligheterna att påverka samhället på olika sätt.

På 1990-talet förstod de knappt frågan och inte i ett större perspektiv. Samma fråga ställdes till ungdomar 2018 och nu är det tvärtom. De förstår inte frågan; det är självklart att de kan påverka för det gör de hela tiden. Jag vill, jag kan och jag gör.

Madeleines råd: Vässa kommunikationen kring ert arbetsgivarerbjudande med en stark koppling till vad organisationen bidrar med till samhället och stärk det ni är bra på.

Gemensamma utmaningar och gemensamma lösningar

Tomas Torstensson, vd EFA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi ska lyfta frågan om strategisk kompetensförsörjning gemensamt. EFA jobbar enbart med arbetsgivarfrågor och det är Energiföretagen Sverige som jobbar med branschfrågorna, även om det är en angelägen fråga för oss. Vi berörs genom våra kollektivavtal av frågan på olika sätt. Branschen står inför enorma investering i produktion, nät och ny teknik.

Vi kommer att behöva mer el i framtiden. Då är kompetens och personalförsörjning två helt nödvändiga delar. Behovet är stort med allt från montörer till ingenjörer. Dessutom behövs fler kvinnor i branschen; vi har inte råd att bara se halva befolkningen. Vi vill se fler gymnasieprogram som erbjuder inriktning elkraft. Högskoleutbildningarna inom el bör lyftas fram som en framtidsbransch.

Vi alla behöver alla hjälpas åt för att ge branschen den framtidsprofil som den faktiskt förtjänar. Det finns ett stort framtidsdriv inom branschen och det ska vi trycka på när vi söker nya medarbetare. Vi måste profilera våra goda villkor i våra kollektivavtal eftersom det attraherar människor.

Upptäck Sobonas verktyg Genväg till Arbetsförmedlingen.

Detta är ett snabbspår inom energibranschen

Snabbspåret är ett initiativ från regeringen som kom efter den stora flyktingvågen 2015–2016. Syftet är att ta tillvara på nyanländas kompetens inom bristyrken och se till så de snabbare ska komma i arbete.

Detta är unikt för snabbspåren

Att arbetsmarknadens parter står bakom respektive snabbspår och därigenom bekräftar att deltagare som genomgått ett snabbspår blir anställningsbar. Målet med arbetssättet är framför allt att ta tillvara tidigare utbildning eller erfarenheter hos nyanlända, genom befintliga insatser inom Arbetsförmedlingen. När det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat kan insatserna även användas för individer som saknar utbildning och erfarenhet, men som uppvisar intresse eller fallenhet inom ett bristyrke.

Snabbspår inom energibranschen består av två inriktningar

Det är dels distributionselektriker och dels ingenjörer inom energibranschen. Snabbspår inom energibranschen ska underlätta för nyanlända med rätt kompetenser att snabbare komma in på arbetsmarknaden inom bristyrken i branschen. Arbetsförmedlingen berättar mer om snabbspår Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet