Psykisk ohälsa

Två av de främsta riskerna för att arbetsrelaterad stress ska uppkomma är hög arbetsbelastning och problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen. Några andra vanliga risker är skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en film som kortfattar beskriver vad psykisk hälsa är och vad den påverkas av.

Se filmen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Fler tips