Politiker, medborgarrepresentant eller bolagsrepresentant?

Att få förtroendet att arbeta i en styrelse i ett kommunalt bolag är speciellt och förhoppningsvis väldigt lärorikt. Samtidigt är det ett stort ansvar som innebär att man som ledamot behöver förstå två världar - den affärsmässiga och den samhällsnyttiga.

Det framkommer dock ofta frågetecken och osäkerhet hos politiskt förtroendevalda ledamöter i ett kommunalt eller regionalt bolag kring vem man ska företräda i sitt styrelseuppdrag. Företräder man sitt politiska parti, ägaren, medborgarna eller bolaget? Oklarhet i detta skapar otydlighet och kan innebära konflikterande intressen. Detta har också använts som kritik mot organisationsformen kommunala bolag.

Dock är aktiebolagslagen tydlig – bolagets styrelse ska se till bolagets bästa. Du har med andra ord ditt uppdrag som individ, och inte som politisk representant.

Självklart kan det förekomma partipolitiska diskussioner i en bolagsstyrelse. Men det är viktigt att skilja på partipolitik och styrelseuppdraget. Styrelsen ska arbeta för ”bolagets bästa”, och i enlighet med ägarens beslut.

Som styrelseledamot har du ett vårdnadsansvar över bolaget och en lojalitetsplikt, vilket innebär att du som ledamot ska sätta bolagets bästa i första rummet. Den plikten gäller även före ägarnas intresse. Det kan till exempel innebära att det inte i alla situationer är möjligt att rapportera tillbaka till den egna politiska grupperingen. Styrelseledamöter har en skyldighet att beakta de sekretessregler som gäller.

Om du har erfarenhet från nämndarbete kan det vara bra att veta att arbetet och ansvaret i en bolagsstyrelse är kollektivt, till skillnad från nämndarbetet, som till sin natur bygger på att det bland ledamöterna finns ett tydligt politiskt uppdrag.