Yrkesprofilering och validering i korthet och om SeQF

Sobona startade sitt arbete inom yrkesprofilering och validering genom ett regionalt pilotprojekt inom återvinningsbranschen i november 2017.

Anledningen var att företagen ville rekrytera smartare för att öka mångfalden.

Sobona samarbetar med arbetsgivare, branschorganisationer, fackförbund och utbildningsanordnare för att skapa enklare vägar in på arbetsmarknaden.

Gästrike återvinnare – Genom återvinningsuppropet utvecklar vi branschen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

In, upp och vidare. Så sammanfattar Thomas Nylund sin vision för valideringsarbetet. Själv har han varit först in genom sitt arbete med Gästrike återvinnare. Men det räcker inte bara med att ringa in befintliga kunskaper, betonar han.

Förutom sin roll som förbundsdirektör var Thomas Nylund då också ordförande för dåvarande KFS Branschråd Återvinning.

Nu sammanfattar han sina erfarenheter.

– Validering är ett värdefullt verktyg för individen att komma in i en verksamhet. Uppåt i sin utveckling och sen vidare i sitt yrkesliv. Får individen goda förutsättningar att komma in i verksamheten är det också bra för verksamheten som individen verkar i. Validering handlar om verktyg som tar oss från ord till verkstad.

2018 testades yrkesprofilering och validering i praktiken, och under 2019 tillkom branscherna besöksnäring och kulturarv, vatten och avlopp samt fastighet och parkering. Hittills har Sobona tagit fram tio yrkesprofiler för energi- och återvinningsbranscherna.

Men vad krävs för att kunna bevisa en yrkespersons kunskap och kompetens? Först och främst handlar det om att ta fram yrkesprofiler. Alltså svaret på frågan vad du behöver kunna för att utföra ett jobb.

Sobona har tagit fram ramarna med hjälp av Nordiskt Valideringsforum, och OCN-metoden. Denna linjerar med Sveriges referensram för kvalifikationer SeQF.

SeQF – bryggan mellan arbetsliv och utbildning

– Det är en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av vad man faktiskt kan. Det gör det möjligt att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt. Vi har inte fokus på hur och var man studerat eller jobbat. Här synliggörs lärande genom livet, säger Thomas Nylund.

Valideringen är ett sätt att lyfta yrkesrollerna. Att köra sopbil är i dag ett avancerat yrke, exemplifierar han och betonar att han gärna ser en nationell standard för alla yrken i branschen.

– Att köra sopbil handlar om materialkännedom, kemi, att påverka folks attityder och beteenden. Förr pratade vi bara om sophämtning. I dag är det mer fokus på att förebygga sopor. I många delar har det blivit en aha-upplevelse för oss själva. Att hitta sätt att beskriva och tydliggöra yrkesroller. För individen ger valideringen ett bevis på vad man tillägnat sig för kunskaper, säger Thomas Nylund.

Yrkesprofilerna är alltså helt nödvändiga för en fungerande validering. Det är även de handledare och bedömare, inom organisationen, som ska leda personerna genom processen.

– För att göra verkstad av detta behövs stärkt kapacitet med handledare som kan lotsa in nyanställda på ett nytt sätt. Det är viktigt att handledarna får utrymme att jobba som handledare och inte blir nedtyngda med andra uppgifter, så man inte skyr det uppdraget.

Se hur Gästrike återvinnare i praktiken jobbat med yrkesprofilering och validering:

Vägen till ett arbete via Återvinning

Projektet ingår i en satsning som delfinansieras av Tillväxtverket.

Januari 2019 var följande företag/organisationer med i projektet:

Projektägare:

Gästrike återvinnare, Kommunal, Nordiskt Valideringsforum, Renova och Sobona.

Referensbolag:

 • Affärsverken i Karlskrona
 • BORAB
 • Hemab (Härnösand Energi & Miljö)
 • Nacka vatten och avfall
 • Miva (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik)
 • Nodra
 • Söderhamn Nära
 • Sysav
 • Sörab
 • Uddevalla Energi
 • Vakin (Vatten och avfallskompetens i Norr)
 • VAMAS (Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB).

Partners:

Arbetsförmedlingen

Just nu ingår följande yrkesprofiler/funktioner i projektet:

 • Arbete på ramp på återvinningscentral
 • Mottagning av farligt avfall på återvinningscentral
 • Maskinförare inom renhållning och återvinning
 • Trafikledning
 • Chaufför tung lastbil, inklusive moduler för baklastare och sidolastare, containerbilar (frontlastare, liftdumper och lastväxlare), spol- och slambil, samt kranbil.

Om validering:

Validering är en process för strukturerad bedömning, värdering och dokumentation. Resultatet av valideringen bevisar yrkespersoners kunskaper och kompetens.

 

Allt lärande genom livet blir synligt oavsett hur, var och när det förvärvats.

 

Det blir möjligt att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt. Sobonas valideringsprocesser utgår ifrån OCN-metoden.

 

OCN-metoden (Open College Network) är kompatibel med SeQF, som är Sveriges referensram för kvalifikationer.

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet