Ljus framtid med yrkesprofilering och validering

Fler upptäcker fördelarna med yrkesprofilering. Nu ska fler individer få papper på vad de kan och för arbetsgivarna innebär det bättre rekryteringar.

– Som språkutvecklingsplatser är återvinningscentraler helt fantastiska. Det kan komma 1 000 personer på en dag och man får använda språket hela tiden. Vi har tagit många nya steg för att tillsammans hjälpa personer med rätt kompetens att komma ut på arbetsmarknaden, konstaterar Conny Larsson, projektledare inkludering och kompetensförsörjning på Sobona.

På Vakins återvinningscentral jobbas det och lärs ut språk samtidigt.

Sobonas vd Per Nordenstam kommenterar resan så här:

– Det här är på riktigt. Och det kommer från medlemmarnas faktiska behov. Tidigare har det varit för mycket ”tomtebloss” i branschen där man velat rikta insatser. Men det måste bottna i företagets egen vilja.

Anders Barane, utredare på SKL, håller med:

– Validering är något man har pratat om väldigt länge. I dag pratas det mycket om omställningen på arbetsmarknaden med digitalisering och automatisering. Hur ska vi möta det här? Där tror jag att validering är ett viktigt verktyg, för att synliggöra kompetens. Vare sig det är personer från andra länder, eller om det är yrken som kanske försvinner, där människor lärt sig mycket och som skulle kunna växla yrke. Det förutsätter att man kan validera och komplettera. Att man får till det på ett effektivt och bra sätt.

Sverige nådde 10 miljoner invånare 2017. Ökningen har skett snabbt. Demografin innebär utmaningar, inte minst för att de som nyttjar välfärden blir fler, genom nyfödda och äldre, men också att landet tillförts arbetskraft med andra utbildningar och kompetenser. Lägg där till ett redan snabbrörligt digitaliserat och automatiserat arbetsliv. Det gäller att se kompetenserna som redan finns och använda dem.

93 procent av vd:arna i Sobonas medlemsföretag har pekat ut kompetensförsörjning som en stor utmaning. En som kan intyga problemen är Thomas Nylund, fram till i vintras förbundsdirektör på Gästrike återvinnare.

Med det senaste årets valideringsprojekt har han varit med om att gå i bräschen för något som förhoppningsvis kan bli en ny standard.

Läs rapporten ”Attraktionskraft – Nyckeln till framgångsrik kompetensförsörjning”.

– Det är en livsavgörande fråga för våra företag och verksamheter. Yrkesprofiler och validering gör att vi ser över våra yrkesroller och sätter fingret på vad man behöver kunna och veta, säger Thomas Nylund.

Tillväxtverkets motivering till fortsatt stöd

”Projektet ‘Vägen till ett arbete via Återvinningen’ beviljas medel från Tillväxtverket. Projektägaren Sobona AB:s arbete med validering och framtagandet av yrkesprofiler bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre genom att synliggöra både behov och tillgänglig kompetens. Projektet definierar grundläggande kunskapsnivå för olika yrken och fastställer kompetens genom en kvalitetssäkrad process. Detta ger nya möjligheter till att anställa personer med olika bakgrund och är ett exempel på en bransch som tar ett större och aktivt ansvar för sin egen kompetensförsörjning.”

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet