Vikten av handledare och språkutveckling på arbetsplatsen

Språket är a och o på en arbetsplats, men det är även introduktionen. Här är några tips hur du hjälper nya medarbetare att hitta rätt på jobbet.

Nacka vatten och avfall har en vision. I den står att företaget ska vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom sin bransch.

– Men det är ju en utmanande bransch att vara mest attraktiv i. Alla letar ju arbetskraft och kompetenser.

Det säger Lise-Lotte Björkman Averbo, HR-ansvarig på företaget, med 90 anställda och en omsättning på 250 miljoner kronor. Inte nog med att attraktion varit i fokus. Även inkluderingsarbete tillhör visionen.

– Med de två utgångspunkterna började fundera över hur vi ska forma vår kompetensförsörjningsstrategi. Ställer vi som organisation relevanta krav? Bland annat på språk och yrkeskompetens. Eller kör vi med slentrianmässiga kravprofiler?

Strategin blev att utgå från ”fler vägar in”. Det innebär att bli bättre på att beskriva yrkesroller, att arbeta med strukturerade introduktioner och dessutom stöd i språkutveckling. Nyckeln blev att fokusera på befintliga nyckelpersoner, en satsning som Nacka vatten och avfall kommit att kalla för Handledarsatsningen, utefter en grund från Sobonas handledarutbildning.

Tre viktiga delar i en introduktion

Där framgår att tre delar är viktiga för att få till en bra introduktion. Det handlar om yrkesinnehåll, språkutveckling och handledarskap.

– Vi tycker att det varit fantastiskt, och vi slapp utveckla allt själva. Handledarrollen är i dag en befattning i bolaget och den ses som en karriärväg.

I dag har Nacka vatten och avfall sju handledare. Målet är tio. Samtliga har gemensamt att de har en positiv grundsyn, är socialt begåvade, kompetenta och fungerar som ambassadörer för företaget. Det är dessa som lotsar in och hjälper nya personer in i företaget.

– Satsningen har blivit en katalysator för medarbetarengagemanget. Det är det här gänget som gör jobbet, inte HR, berättar Lise-Lotte Björkman Averbo.

Gemensamt för många som är nya på svensk arbetsmarknad är att de har ett annat språk än svenska som modersmål. Ska språket läras innan man börjar jobba eller går det att lära sig lika bra i arbetet?

Olga Orrit är språkutvecklare på VO-college och talar i dag fem olika språk. Hon arbetar nu aktivt för att göra det lättare både för arbetsgivare och arbetstagare att bryta språkbarriärer.

– Det som är svårt med språket är det ligger nära vår identitet. Om någon säger att man sagt fel svårt att inte känna att “det är jag som är fel” och inte språket.

Svenska för invandrare räcker en bit men inte hela vägen, säger hon. Ord i ett vakuum fyller ingen funktion, utan det är ofta sammanhanget som driver nyfikenheten.

– Kan vi bli språkutvecklande arbetsplatser istället? Det är inte för att förminska utbildning. Det handlar om båda delarna.

Här kommer behovet av trygga handledare och chefer in.

– Att känna att det finns stöd på en arbetsplats kommer underlätta för mig som inte har svenska som modersmål, så man inte känner att man behöver klara allting själv. Det är oundvikligt att göra misstag. Så tillit på en arbetsplats är jätteviktigt. Det ska vara okej att säga fel, och det ska finnas någon jag kan be om hjälp, säger Olga Orrit.

Lyft språket på jobbet är en handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

Se även hur Renova jobbat med handledning och introduktion:

Så funkar Sobonas handledarutbildning

Sobonas handledarutbildning hjälper olika medarbetare att bli goda förebilder. Både handledaren, den handledde och organisationens roll tydliggörs.

 

Här erbjuds kunskaper för att göra både intryck och avtryck i en persons utveckling. Webbutbildningen för handledning består av nio korta moduler.

 

De innehåller ledarskap, coachning, lärande, företagskultur och arbetsmiljö. Modulerna avslutas med en enkel övning för att träna de nya kunskaperna.

Lära sig språk på jobbet

Forskning visar att goda språkkunskaper ger ökade möjligheter till integration och socialt liv. God språk-, läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle.

 

Handledaren är en språklig förebild. Hur hen samtalar, språkar och samspelar påverkar den handledde. Sobonas modul om språkutveckling består av fyra delar:

 

  • Introduktion
  • Förberedelse på arbetsplatsen
  • Lära ut språk
  • Motivation.

 

Syftet är att den handledde snabbt ska komma in i arbetet och gemenskapen. Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet.

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet