Energiföretagen Sveriges uppdaterade språkpalett

02 november 2023
Lästid: 4 min
Elin Fellers, projektledare för projektet ”Välutbildade nyanlända” på Energiföretagen Sverige, står i Sobonas studio och föreläser

Elin Fellers är projektledare för projektet “Välutbildade nyanlända” på Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreläsare
Elin Fellers
Föreläsare
Elin Fellers

Energibranschen vill skapa förutsättningar för språkutveckling på arbetsplatser, lyfta potential som finns i arbetsgrupper präglade av mångfald och inte minst bidra med verktyg som hjälper utrikesfödda att etablera sig i branschen.

Projektet ”Välutbildade nyanlända” på Energiföretagen Sverige finansieras av statliga främjandemedel. Projektet syftar till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för välutbildade nyanlända.

En del av projektet är att bidra med verktyg för att förbättra yrkessvenskan hos individerna.

Hittills har det utmynnat i en rad språkstödsmaterial till olika målgrupper som:

  • Nyanlända och utrikesfödda.
  • Handledare på företagen.
  • Lärare i svenska som andraspråk och SFI, svenska för invandrare.

Allt framtaget språkstödsmaterial riktar sig främst till vuxna men delar kan användas i undervisning för ungdomar.

Succé för läroboken Energisvenska

Den riktiga ”bestsellern” i språkpaletten är läroboken Energisvenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för utländska energiexperter, som har beställts i över 11 000 exemplar.

Läroboken utgår ifrån de tre vanliga yrkesrollerna:

  1. Distributionselektriker
  2. Driftledare – elnät
  3. Drifttekniker inom värme.

Det är övervägande lärare runt om i Sverige som har beställt boken, främst via utbudet.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Många av Energiföretagen Sveriges medlemmar har också beställt egna exemplar.

Läroboken Energisvenska fokuserar på yrkessvenska och vänder sig till utrikesfödda energiexperter, med teknikerbakgrund eller ingenjörsutbildning.

Läroboken Energisvenska fokuserar på yrkessvenska och vänder sig till utrikesfödda energiexperter, med teknikerbakgrund eller ingenjörsutbildning.

Boken innehåller ett stort antal olika övningar som bygger på ett ordförråd från Energiföretagen Sveriges medlemsföretag.

Emil Molander från LYS förlag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är författare till läroboken. Han fick i uppdraget att jobbskugga yrkesverksamma medarbetare på några av Energiföretagen Sveriges medlemsföretag, för att få en inblick i hur de pratar och om vad.

– Emil följde med en distributionselektriker i bilen och ute på jobbet. Han följde med på ronderingsrundan i kraftvärmeverket, lyssnade på de telefonsamtal som kom in till driftcentralen och allt annat som händer i det dagliga arbetet, berättar Elin.

Sedan visade Emil exempel på innehållet i läroboken, bland annat grammatiska övningar och diskussionsövningar.

Energi i klassrummet är ett nytt material

På försommaren 2023 kom det nya läromaterialet Energi i klassrummet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta är ett kostnadsfritt klassrumsmaterial som består av tre olika foldrar där läsaren får:

  1. Träffa en praktikant och en handledare.
  2. Lära känna en mentor och en adept.
  3. Ta del av två medarbetares arbetsuppgifter och yrkesroller.

Ett facit, en lärarhandledning och ett antal hörövningar följer också med. Materialet har både ett språkligt och ett kulturellt fokus, och speglar olika och vanliga situationer på jobbet.

– Yannick och Ibbe är två individer som läsaren får lära känna i materialet. De arbetar i branschen och läsaren får ta del av deras vägar in i branschen, berättar Elin.

Materialet ska kunna användas av alla som studerar svenska på fortsättningsnivå.

– Vi vill främst att materialet ska bidra till att förbättra språket, men hoppas också att det ska få nyanlända intresserade av energibranschen och visa på olika vägar in, avslutar Elin.

Elin Fellers Energiföretagen Sverige står i Sobonas studio och föreläser om språkliga verktyg

Ta kontakt – ett material för språkutveckling på arbetsplatsen

De två första materialen är framtagna främst för klassrum och verksamheten där, och ska bidra med yrkessvenska från energibranschen.

Det finns också ett material som riktar sig till företag i branschen. Det heter Ta kontakt och är en guide till kommunikation, integration och inkludering mellan gamla och nya medarbetare i branschen.

Ta kontakt ska främja samtal om språket och dess innebörd, ge språkliga tips, och vara en vägledning. Den kan vara en del av introduktionen av en medarbetare eller praktikant, som behöver utveckla sin svenska tillsammans med kollegor på arbetsplatsen.

Elin betonade att det inte bara är den nya kollegans ansvar att anpassa sig, det är allas ansvar att kommunikationen fungerar. Det kan också vara svårt att anpassa sig till något som är obekant, kanske obekvämt och många gånger outtalat.

– För att främja kontakten från början bör vi lägga korten på bordet och prata om vilka förväntningar man har på varandra. En viktig del i det är att vara tydlig, för att undvika språkliga missförstånd, tipsade Elin.

Ambitionen med ”Ta kontakt” är att synliggöra hur det fungerar på arbetsplatsen och hur medarbetare kan hjälpa varandra. Därför skickas alltid dubbletter av materialet ut till företagen som beställer materialet; ett exemplar för handledare och ett för den som är ny på arbetsplatsen och i yrkessvenskan.

Beställ och testa!

Boken ”Energisvenska” och ”Energi i klassrum” är klassrumsmaterial, som finns på utbudet.se och de kan beställas av lärare där. Genom rapporteringen därifrån kan Energiföretagen även följa hur mycket som beställs och av vilka.

Det nya materialet Ta kontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som riktar sig till branschens egna bolag. Inför höststarten var cirka 1 000 exemplar beställda.

– Vi skickar alltid dubbla exemplar till företagen, så både handledare och praktikant kan använda den i det dagliga jobbet. Jag hoppas att fler ska upptäcka och beställa materialet framöver. Min uppmaning är att våga testa. Beställ materialet och fundera på vad som kan passa just er, avslutar Elin.

Se presentationen
Filmbild

Se föreläsningen

Energiföretagen Sveriges uppdaterade språkpalett

Nedladdningsbara dokument

Dela gärna sidan