Strategisk kompetensförsörjning – så fortsätter vi framåt!

02 november 2023
Lästid: 3 min

Per Nordenstam, vd på Sobona och moderator Greta Hjortzberg.

Per Nordenstam, vd på Sobona och Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige avslutade konferensen och reflekterade över kommande utmaningar och möjligheter för energibranschen.

Hur kan energibranschen möta utmaningarna inom kompetensförsörjning när så många branscher samtidigt ropar efter ny kompetens?

– Energibranschen förväntas växa, men inte bara vår bransch. Dessutom ska Sverige vara fossilfritt 2045 och då måste Sverige elektrifieras, inleder Åsa.

Detta betyder en fördubblad efterfrågan på el och då måste både produktion och distribution fördubblas. Det kräver i sin tur väldigt många medarbetare.

Eneregibranschen behöver expandera och fylla på med många nya medarbetare, samtidigt som hela näringslivet har samma behov.

35 bristyrken för ett elektrifierat samhälle

Åsa lyfter en kartläggning och analys av kompetensbehov som Energimyndigheten har genomfört Länk till annan webbplats., inom ramen för nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen.

Energimyndighetens rapport visar bland annat att det finns 35 bristyrken som är viktiga för att klara elektrifieringen som exempelvis:

  • Ingenjör
  • Forskare
  • Vindkraftstekniker
  • Solcellsmontör.

Det är tydligt att det behövs ny kompetens längs hela värdekedjan av energisystemet.

Åsa menar att Energimyndighetens bild linjerar med Energiföretagens ­kartläggning från 2022. Kartläggningen visade att branschen behövde 8 000 tekniker och ingenjörer de närmaste tre åren.

Det var statistik från innan expansionen hade börjat och nu behövs ännu fler.

Största utmaningen för energibranschen

– Kompetensförsörjningen är den största och viktigaste utmaningen för energibranschen, fastslår Åsa.

Kompetensförsörjningen är den största och viktigaste utmaningen för energibranschen.

Samtidigt är det inte en utmaning utan flera utmaningar, som kräver insatser från flera håll, både politiskt, inom branschen på företagen och inom utbildningssektorn.

– Vi behöver öka attraktiviteten, skapa förutsättningar och tillsätta resurser för att vara en inkluderande bransch och skapa praktikplatser, erbjuda exjobb och hitta nya kreativa lösningar, menar Åsa.

Åsa fastslår att fler behöver få upp ögonen för energibranschen och det måste ske politiska förutsättningar och lösningar.

Strukturerad samverkan avgörande

– Ingen annan fixar de här utmaningarna; vi måste göra det tillsammans. Vi står inför en perfekt storm och kompetensbristen finns överallt, säger Åsa.

Ingen annan fixar de här utmaningarna; vi måste göra det tillsammans. Vi står inför en perfekt storm och kompetensbristen finns överallt.

Kartläggningar visar att äldreomsorgen behöver i stort sett varenda gymnasieelev som går ut. Men det går ju inte.

– Därför behövs strukturerad samverkan för att lösa utmaningarna. Allt som vi hört i dag behövs, och mer därtill, fastslår Per.

Per menar att validering inte löser alla utmaningar inom kompetensförsörjning, men det är ett verktyg som kan kartlägga kompetens på ett systematiskt sätt.

– Vi lever i en värld där många fortfarande tror att vi kan göra på samma sätt som vi alltid har gjort. Men då kommer företagen inte överleva, säger Per.

Per menar att det handlar om kultur och vilket företag man vill vara. Hur vi möter framtiden och tänker i nya banor.

Attraktivitet och ta hand om nya medarbetare

Åsa höll med om vikten av att genomföra konferensen och alla konkreta exempel som lyfts.

– Vi behöver förändra våra arbetssätt genom att utgå ifrån vem jag vill vara i framtiden, ta reda på var står vi nu, jobba med attraktivitet och skapa förutsättningar för att ta hand om nya medarbetare i branschen. Det vi hört i dag är inspirerande och kan få flera företag att använda några av verktygen, säger Åsa.

Per menar att förändringar i omvärlden har funnits under de fem år som konferensen har genomförts och dessa har lett till en stor förändring inom branschen.

Kompetensförsörjning har blivit en fråga på vd- och ledningsnivå. Han fastslår också att den insikten kommer först när krisen kryper närmare.

Kompetensförsörjning har blivit en fråga på vd- och ledningsnivå.

–Det krävs inte bara eldsjälar för att lösa utmaningen, det krävs struktur. Det här är inget projekt; vi kommer fortsätta att hålla i för att säkerställa långsiktighet och kvalitet.

Per säger att det finns medel att söka från Omställningsfonderna. Nu är det upp till varje företag att kavla upp ärmarna och börja göra något.

– Visa modet att satsa och börja med att testa i liten skala för att se vad som passar er, avslutar Per.

Med detta avslutades konferensen Strategisk kompetensförsörjning inom energi 2023.

Nästa års konferens Strategisk kompetensförsörjning inom energi blir den 9 oktober 2024. Varmt välkommen då och passa på att boka in datumet i kalendern redan nu!

Filmbild

Se avslutet på konferensen

Strategisk kompetensförsörjning – så fortsätter vi framåt!

Dela gärna sidan