Praktiska verktyg för breddad rekrytering kring säkerhet

Hur hänger säkerhetsfrågor ihop kompetensförsörjning och vem ska egentligen göra vad inom dessa områden?

Gitte Bergknut, Informations- och säkerhetschef Uniper Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I digitaliseringens framfart måste vi se till att ha en kunnig individ anställd med säkerhetstänk. Gitte Bergknut sitter i Energiföretagens informationssäkerhetsgrupp. De ser över regelverk och riktlinjer som reglerar branschens hantering av data och informationssystem. De är även en remissinstans. Hon förklarade att vi har tre regelverk att förhålla oss till:

  1. Säkerhetsskyddslagen.
  2. NIS och Elberedskapslagen.
  3. GDPR Säkerhetsskyddslagen reglerar personsäkerhet, NIS och Elberedskapslagen informationssäkerhet och GDPR fysiskt skydd.

Hur påverkar säkerhetslagstiftelsen kompetensförsörjningsarbetet?

Alireza Hafezi, säkerhetschef Ellevio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur påverkar säkerhetslagstiftelsen kompetensförsörjningsarbetet? Nya säkerhetsskyddslagstiftningen begränsar verksamhetsutövares möjlighet att fritt välja medarbetare till säkerhetsklassade befattningar.

Att säkra hanteringen av skyddsklassad verksamhet är själva syftet med lagen. Säkerhetsprövning krävs alltid av alla medarbetare som deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Alireza trycker på att det är väldigt viktigt att kandidaten säkerhetsklassas. Om det inte går att fastställa lojalitet, att individen inte har någon historik i Sverige, kan det skapa sårbarhet i verksamheten.

Med detta sagt vill Alreza påpeka att alla tjänster inte är säkerhetsklassade; allt är inte känslig verksamhet. Däremot är det viktigt med analysarbetet för att hitta våra delmängder som faller under säkerhetsskiktet.

Hur tar vi hänsyn till säkerhetsaspekterna när vi rekryterar?

Linn Rejström Director of Talent, Processes and Security Vetting Vattenfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur tar vi hänsyn till säkerhetsaspekterna när vi rekryterar? Linn Rejström berättar att de har en egen enhet för security vetting – säkerhetsprövning. Det är tio individer med säkerhetsbakgrund och rekryteringserfarenhet.

Processen med säkerhetsprövning tar tid. Det är en utmaning eftersom jobbsökande kan hitta annat under tiden. Det kan också vara svårt vid anställning i olika länder. Vilken lag går över den andra? Vissa europeiska länder tillåter inte den nationella lagstiftningen - att man att kontrollera den finansiella situationen på medborgare, som i Tyskland. De flesta kandidater är positivt inställda till Vattenfalls engagemang och säkerhetstänk, det är en trovärdighetsfråga att de bryr sig om säkerhet i stort.

Frågestund deltagare block 4

En av landets mest attraktiva branscher – styrkorna, utmaningarna, trenderna och slutsatserna!

Anders Johrén, nyckeltalsexpert & Elin Larsson, personalvetare Nyckeltalsinstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur attraktiva och hållbara är företagen inom el- och energibranschen? Väldigt attraktiva och hållbara, enligt Anders. Exempel på styrkor som han tar upp är låg sjukfrånvaro, små arbetsgrupper och bra lönestruktur. Men branschen har fortfarande låg andel kvinnor och det har inte skett någon förändring sedan 2007. Andelen kvinnor ligger på 23,5 procent.

När det gäller kvinnliga chefer har andelen gått upp från 15,6 till 22,2 procent. Det är också låg andel anställda med utländsk bakgrund. Där har det bara ökat från 11 procent till 13,8 procent.

Med anledning av de här siffrorna har tre utmaningar identifierats:

  1. Öka andelen kvinnor och medarbetare med utländsk bakgrund
  2. Behåll de goda arbetsvillkoren
  3. Öka takten

Summering och avslutning

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet