Telge Bostäder berättar hur du kommer igång med validering

Kompetensförsörjningen inom fastighetsbranschen kommer se annorlunda ut i framtiden. Vissa roller kommer inte behövas, medan andra kommer tillkomma.

Marina Brunsärn är HR-strateg på moderbolaget i Telge-koncernen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Ingela Liwell är enhetschef drift på Telge Bostäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En stor förändring väntar för Telge Bostäder AB och Marina och Ingela tror att verktyget validering är en viktig del i företagets framtida kompetensförsörjning.

Vad betyder validering i praktiken?

– Det är ett sätt att tydliggöra och säkerställa kompetenskrav. Vi ser validering som ett bra verktyg för att arbeta framåt samt för att bredda och säkerställa kompetensen hos medarbetarna, berättar Marina.

Vi ser validering som ett bra verktyg för att arbeta framåt samt för att bredda och säkerställa kompetensen hos medarbetarna.

Telge Bostäder gör en kompetensförflyttning. I dag befinner sig många medarbetare på en viss nivå inom yrkesprofilen grundläggande tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter, grundläggande städ inom fastighet samt grundläggande fastighetsnära återvinning och de vill höja nivån.

– Därför gör vi en kartläggning där validering hjälper oss att bedöma färdigheter. Verktyget beskriver tydligt vad individer behöver kunna för att klara arbetet. Det tycker vi är toppen, säger Ingela.

Tidskrävande att validera medarbetarna

Olika medarbetare har olika förutsättningar och klarar valideringen olika bra. De behöver olika typer av hjälp.

– Valideringen kommer ta några år från ax till limpa. Det är nödvändigt att göra det men alla ska vara medvetna om att det tar tid. Det är en förändring och förändringar tar tid rent generellt, menar Marina.

– Men en stor fördel med validering är att det blir tydligt både för oss som arbetsgivare och för medarbetarna kring vad som behövs för att klara arbetet. Det blir också tydligt vad som behövs för att utvecklas i den yrkesrollen som de har, menar Ingela.

En stor fördel med validering är att det blir tydligt både för oss som arbetsgivare och för medarbetarna kring vad som behövs för att klara arbetet.

Alltifrån skepsis till jätteroligt

En del medarbetare är lugna och tycker valideringen är jätterolig. Andra ser den mer som en utmaning. De är skeptiska och rädda. De vill inte. Flera är nöjda med så som det är.

– Jag ser validering som en resa som vi påbörjat. Jag tror det kommer påverka yrkesstoltheten på sikt, säger Marina.

– Exakt, för alla blir medvetna om sina egna kunskaper och kan därigenom få en större yrkesstolthet, flikar Ingela in.

Ingela och Marina upplever att själva processen med validering är väldigt konkret. Kartläggningsverktyget ska dock utvecklas framöver för det är än så länge i sin linda.

– Om fem år hoppas jag vi kan beskriva vilka fallgropar vi ramlat i och även de framgångsfaktorer som visar att vi gjort en lyckosam resa, menar Ingela.

Har ni några råd att ge till andra som är nyfikna på validering?

– Det viktigaste rådet är att verkligen sätta sig in i vad validering innebär och vad du behöver göra. Det är ingen quick fix, precis som mycket annat, utan det krävs ett gediget arbete, menar Marina.

– Jag håller med. Vi var väl medvetna om att viktiga beslut krävdes för att ro i land valideringen. Kom ihåg att det är en långsiktig förflyttning som ska göras, avslutar Ingela.

Vi ska bli bättre på att arbeta mer agilt och bli mer förändringsbenägna, oavsett om vi gillar det eller inte. För vi måste spegla verkligheten.