Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Det finns en styrka i att Sobona arbetar med yrkesprofiler och validering inom flera branscher. Det krävs en branschanpassning men ger en win-win.

– Tillsammans har vi kommit en bra bit på vägen. Jag hoppas vi kan ha glädje av detta framöver. Medlemsföretagen menar att vi på Sobona måste ta lead på frågor om kompetensförsörjning, berättar Per.

– Vi bedriver vissa delar av verksamheten i projektform, men allt är en del av Sobonas utvecklingsinsatser och vi kommer fortsätta arbetet framöver. Vi känner ett nationellt stöd från myndigheter och medlemsföretag som ser nyttan av det Sobona gör, säger Per.

Vi bedriver vissa delar av verksamheten i projektform, men allt är en del av Sobonas utvecklingsinsatser.

– Det finns en stor styrka i att vi arbetar med yrkesprofiler och validering inom flera branscher. Det ger en win-win även om det krävs en viss anpassning för varje bransch, menar Per.

– Det är alldeles för många tomtebloss med riktade satsningar inom kompetensförsörjning. Sobona fokuserar i stället på ett strukturerat arbete som tillgodoser medlemsföretagens behov, i dag och i morgon, avslutar Per.

Fakta

Genom verktyg, kunskap och inspiration hjälper vi på Sobona till att utveckla hur du rekryterar och jobbar med lärande på arbetsplatsen, utifrån era förutsättningar och behov.


Inspireras av case från medlemsföretagen.

Ta del av verktygen.

Gå med i projektet Yrkesprofilering och validering inom fastighetsbranschen.