Poseidon Göteborg om validering som verktyg för insteg och fortbildning

Poseidon vill ta hand om kompetensen i företaget och de behövde ett verktyg för att kunna göra det. Därför började de arbeta med validering.

Lennart Wahlstedt är utemiljöansvarig på Poseidon Göteborg. Han berättar:

– Tidigare har vi alltid tagit fasta på lärlingstanken vid introduktion. En duktig medarbetare har lärt upp en ny medarbetare.

Lennart menar att detta inte är optimalt, eftersom ingen vet vad den befintliga medarbetaren lär den nya. Därför tog Poseidon Göteborg kontakt med Nordiskt Valideringsforum för att vara med och utveckla Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommittés (TCYK) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. yrkesprofiler.

– Arbetet med yrkesprofilerna har gått bra. Det finns 22 moduler på en grundläggande nivå och 44 på en högre yrkeskompetensnivå, berättar Lennart.

Arbetet med yrkesprofilerna har gått bra.

Visa moduler ingår både på grundläggande nivå och i yrkesbeviset.

Poseidon Göteborg vill även använda yrkesprofilerna för att se vilken kompetens befintliga medarbetarna har. På så vis blir det tydligare vilken fortbildning som är aktuell.

Poseidon Göteborg har också varit med och byggt upp systemet med moduler för validering. De jobbar med olika områden. Ett område är utemiljö bas och det innehåller:

  • Maskiner och verktyg
  • Växter
  • Gräsytor
  • Markbeläggningar
  • Lekplatser och naturmark

– Det går inte att lalla runt med Foppa-tofflor och utföra arbetet. Vi har många säkerhetsföreskrifter, säger Lennart.

Det går inte att lalla runt med Foppa-tofflor och utföra arbetet. Vi har många säkerhetsföreskrifter.

Handledarna leder in i yrkesprofilen

Poseidons handledare tycker det är enkelt att leda människor in i yrkesrollen genom modulerna.

– Utan yrkesprofilerna hade vi lett in individerna i branschen på ett annat sätt, men detta är tydligare, enklare och rättssäkert, berättar Lennart.

Utan yrkesprofilerna hade vi lett in individerna i branschen på ett annat sätt, men detta är tydligare, enklare och rättssäkert.

– Vi matchar individernas kunnande mot det som de behöver kunna. Det är glädjande att 16 personer har gått vidare i validering, berättar Lennart.

När Poseidon Göteborg gör valideringen sker denna genom lärande i arbete. Motsvarande kallas för LIA i yrkeshögskolans värld och det är tydligt vad individerna behöver lära sig. Validering hjälper också till att få in individer i fastighetsbranschen från andra branscher.

Fördelar med lärande i arbete

Det är en strukturerad metod där moduler visar vägen i Nordiskt Valideringsforums digitala verktyg Bevisst. Där finns tydliga checklistor till hands och handledarna växer i sin yrkesroll.

– Man lär sig mycket av att lära någon annan. Och en lärande organisation växer, säger Lennart.

Man lär sig mycket av att lära någon annan. Och en lärande organisation växer.

Olika vägar till yrket

Poseidon Göteborg har även haft ett lokalt jobbspår inom koncernen som hette utemiljö bas. Där skulle deltagarna lära sig jobbet på jobbet. Deltagarna var nyanlända, individer med funktionsvariation och en del kom direkt från gymnasieskolan.

– Det var tuffa språkbarriärer. Någon var analfabet och har verkligen lärt sig mycket. Det går att komma förbi språkhindret men det behövs tydlighet, avslutar Lennart.