Fastighetsbranschens utbildningsnämnd om branschens kompetensförsörjning

Faval och FU har en valideringsmodell. Sobona har en kompletterande modell som inriktar sig mot grundläggande fastighetsskötsel på kommunala bolag.

Emil Bood, verksamhetschef Fastighetsbranschens utbildningsnämnd och VD Faval, Mikael Mossberg, projektledare Faval och Carina Lundström, utvecklingsledare, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd/Faval berättar om kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen.

Covid-19 har varit omvälvande. Utbildningssamordnare har mer eller mindre blivit tvingade att ställa om utbildningar till olika typer av distanslösningar.

– Distanslösningarna har fått en oerhörd fart. Såväl YH-utbildningar som högskole- och universitetsutbildningar har ställt om riktigt snabbt, berättar Carina.

Fastighetsbranschen behöver medarbetare

Det är tydligt att branschen behöver fler medarbetare. Den senaste analysen gjordes 2019 och den speglar med andra ord inte covid-19. Men det är tydligt att alla söker nya medarbetare inom femårsperiod.

– Inom fem år kommer cirka 10 000 nya medarbetare behövas inom fastighetsbranschen, säger Carina.

Inom fem år kommer cirka 10 000 nya medarbetare behövas inom fastighetsbranschen.

Företagen ser att rekryteringarna främst kommer från ersättningsrekryteringar och pensionsavgångar. Fastighetstekniker och fastighetsskötare är mest efterfrågade.

– Hela 59 % kommer dock från ett annat företag inom branschen. Detta måste vi jobba vidare med, eftersom vi inte får in så många nya individer i branschen, menar Emil.

– Ja, vi skulle önska att fler företag rekryterade mer från utbildningssamordnare men också att fler var öppna och rekryterade från närliggande branscher såsom besöksnäring eller industrin, flikar Carina in.

Vi skulle önska att fler företag rekryterade mer från utbildningssamordnare men också att fler var öppna och rekryterade från närliggande branscher såsom besöksnäring eller industrin.

Rekrytera från andra branscher och använd validering

Det finns stora möjlighet att rekrytera från andra branscher och sen använda validering för att säkerställa att individen har de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för att klara arbetet.

Faval har också frågat vilka kompetenser som företagen ser att det blir brist på inom fem år.

– Tekniska kompetenser efterfrågas mest, vilket inte är konstigt med tanke på digitaliseringen. Detta måste utbildningssamordnarna vara på tå för, menar Emil.

Undersökningen visar också att social kompetens, kundbemötande och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare i framtiden.

– Vi har ett uppdrag för att verka så kompetensförsörjningen blir hållbar i framtiden. Därför har vi bland annat tagit fram en webbplats som heter jobba i fastighetsbranschen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där samlar vi alla utbildningar som går att söka över hela landet, berättar Emil.

På tre år har antalet utbildningsplatser tredubblats

2022 kommer cirka 1 000 studenter gå ut från utbildningarna.

– Det finns en stor möjlighet för branschen att knyta an och rekrytera från de utbildningar som finns, säger Carina.

Det finns en stor möjlighet för branschen att knyta an och rekrytera från de utbildningar som finns.

– Det finns också en ny möjlighet för arbetsgivare och det är att utbilda medarbetarna genom korta YH-utbildningar, säger Mikael.

Utbildningarna är kostnadsfria för alla som jobbar inom fastighetsbranschen. Det går att arbeta och studera samtidigt eftersom utbildingarna går på distans.

Utbildningarna innehåller ämnen som energieffektivisering, fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. De är öppna och det går att ansöka nu.

Validering är viktigt

Carina menar att alla måste hjälpas åt för att öka attraktiviteten för branschen och yrkesrollerna. Därför är validering viktigt och intresset för validering ökar för varje år.

Alla måste hjälpas åt att öka att attraktiviteten för branschen och yrkesrollerna. Därför är validering viktigt.

– Genom validering får individen ett kompetensbevis och en stolthet som kan locka fler till branschen och yrkesrollerna, säger Carina.

– Målet är att få in fler individer till branschen. Jag ser att validering kommer underlätta vid rekrytering och hjälpa till att öka kompetensen för befintliga medarbetare, säger Mikael.

I dag kan Faval validera mot fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärd. Detta utförs under ordnade former på ackrediterade testcenter.

Framtiden inom fastighetsbranschen

– I framtiden kommer AI påverka utbildningarna. Därför måste vi ta hänsyn till tekniken. Mycket kommer kunna driftas på distans framöver och det kommer inte behövas lika mycket personal framöver, säger Emil.

I framtiden kommer AI påverka utbildningarna. Därför måste vi ta hänsyn till tekniken.

– Exakt så är det. Och jag tror att Fastighetsbranschens utbildningsnämnd är en viktig del i hur vi möter framtiden, menar Carina.

Fastighetsbranschen måste arbeta med sin attraktivitet och det kommer krävas många kompetenshöjande insatser. Trots den digitala utvecklingen kommer branschen leva kvar.

– Vi kommer fortsättningsvis behöva drifta och sköta våra fastigheter på något sätt, oavsett den tekniska utvecklingen, avslutar Emil.