Yrkesprofiler som ett praktiskt verktyg inom besöksnäring och kulturarv

De nationella yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet kan användas för att skapa en bra introduktion och kompetensförflytta medarbetare.

Anna Karin Jendert är VD på Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hon menar att yrkesprofilen värd kan användas brett inom branschen. Värdskap, service och bemötande är en central del i profilen. Därför kan yrkesprofilen användas för medarbetare som arbetar som värd inom Sobonas verksamheter såsom på arenor, i sim- och idrottshallar, i bokning- och kassa på museum och andra verksamheter.

– Yrkesprofilen värd passar såväl det stora som det lilla bolaget i norra och södra Sverige, menar Anna Karin.

Speciell yrkesroll med mindre sociala delar

Yrkesprofilen assistent i museiverksamhet innehåller inte lika många sociala delar. Den passar för individer som jobbar med hantering och skanning av bilder eller hantering av rekvisita. Dessutom är yrkesrollen speciell eftersom den ställer vissa typer av krav.

– Ta till exempel våra nationalskatter. De får bara hanteras på ett visst sätt utifrån checklistor och riktlinjer av individer som har en viss kompetens, berättar Anna Karin.

De får bara hanteras på ett visst sätt utifrån checklistor och riktlinjer av individer som har en viss kompetens.

Fördelar med yrkesprofiler

Det finns många fördelar med yrkesprofilerna. De hjälper till att strukturera introduktion, stärker arbetsgivaren, förenklar rekrytering och tydliggör för utbildare vilka utbildningar som branschen behöver.

Genom en ansökan till SeQF går det dessutom att få de nya nivåerna formellt godkända. Du kan också kravställa i upphandlingar utifrån yrkesprofilerna.

När du ska använda yrkesprofilerna gäller det att göra ett urval bland modulerna. Och det är viktigt att tänka på vilken individ det gäller. För allt gäller inte alltid för alla.

Det har varit en fantastisk samling individer som varit med och tagit fram yrkesprofilerna. Jag är både glad och fascinerad över att vi fått en samsyn tillsammans.

– Det har varit en fantastisk samling individer som varit med och tagit fram yrkesprofilerna. Jag är både glad och fascinerad över att vi fått en samsyn tillsammans kring yrkesprofilerna inom besöksnäring och kulturarv, avslutar Anna Karin.