Nationella yrkesprofiler förstärker upplevelsen av Kalmar Läns Museum

Hur kan nationella yrkesprofiler hjälpa Kalmar Läns Museum med utmaningar inom kompetensförsörjning och vilket HR-perspektiv bör man ha på dem?

Kalmar läns museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är frågan kring kompetensförsörjning ständigt i rörelse. Förutom de 80 tillsvidareanställda medarbetarna möts de av ett 40-tal individer varje år inom verksamheten. Därför är det viktigt att arbeta med inkluderande kompetensförsörjning på ett systematiskt sätt, så de kan ta tillvara på kompetensen som korsar deras väg.

Karolina menar att HR både är ett stöd och en medspelare när det kommer till arbetet med de nationella yrkesprofilerna. De ska skapa förutsättningar för lärande i organisationen och även underlätta för cheferna så de kan vara ett bra stöd.

Varumärket stärks inifrån och ut

– Tack vare yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet blir det tydligt vilken kompetens som krävs i vilken roll. Detta stärker varumärket inifrån och ut, menar Karolina.

Tack vare yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet blir det tydligt vilken kompetens som krävs i vilken roll. Detta stärker varumärket inifrån och ut.

Kalmar läns museum är mitt uppe i processen med arbetet kring yrkesprofilerna. Nästa steg är att utveckla innehållet i yrkesprofilen assistent i museiverksamhet så den passar deras verksamhet.

– Sen ska vi implementera yrkesprofilen för att lyfta de befintliga medarbetarna som har någon form av assistentroll, berättar Karolina.

Tack vare yrkesprofilerna kan de dessutom utveckla en kompetensplan för varje medarbetare så hen kan vidareutbilda sig. Sen kan de validera kunskaperna och kompetenserna hos medarbetarna.

Är inte validering självklart?

– Jo, den inställningen hade jag själv förut. Vi har jobbat med praktikanter i 25 år och kände att vi kan detta. Men vi insåg att validering kan hjälpa oss skapa en mer medveten strategi kring insteg och att vi kan skapa en gemensam plattform kring vad medarbetarna ska kunna, menar Karolina.

Dessutom kan validering skapa en tydlighet i rollerna och det kan även synliggöra kompetens i olika nivåer.

Genom att synliggöra kompetensen får alla jobba med det som de har erfarenhet och utbildning för. Och en bonus bidrar det till mer engagerade medarbetare.

– Vi har varit rädda för att synliggöra kompetensen i olika nivåer eftersom det inte skulle bli jämlikt. Men det är faktiskt tvärtom. Genom att synliggöra kompetensen får alla jobba med det som de har erfarenhet och utbildning för. Och som en bonus bidrar det till mer engagerade medarbetare, avslutar Karolina.

Fakta

Karolina sitter med i Sobonas HR-råd. Syftet med HR-rådet är att diskutera aktuella frågor som rör arbetsgivarpolitik samt strategiska organisations- och HR-frågor.