Per Nordenstam ger en kort bakgrund till vad Sobona erbjuder

Medlemsföretagen vill ha konkreta verktyg. De får inte vara som ett tomtebloss; det måste finnas en välfungerande systematik för långsiktighet.

– Kompetensförsörjning är en långsiktig fråga där vi skapar en välfungerande systematik för att möta utmaningarna i dag och i morgon. Vi har kommit långt, men vi är inte klara. Arbetet kommer fortsätta under lång tid framöver. Det här är inget tomtebloss, utan det fungerar långsiktigt, konstaterar Per Nordenstam, VD på Sobona.

Nu har Sobona en välfungerande verktygslåda med hammare, skiftnycklar, tumstock och andra verktyg för många branscher. Verktygen är konkreta och lätta att jobba med i praktiken.

– Det finns varken behov eller utrymme för fluff, för det handlar om lönsamhet, säger Per.

Sobona bygger verktygen från grunden utifrån de behov som finns hos medlemsföretagen för deras egen utveckling.

– Jag upplever att företagen är eld och lågor över detta. Dessutom är det glädjande att vi kan sprida verktygen från bransch till bransch och ser många synergieffekter, avslutar Per.

Fakta

Genom verktyg, kunskap och inspiration hjälper vi på Sobona till att utveckla hur du rekryterar och jobbar med lärande på arbetsplatsen, utifrån era förutsättningar och behov.

 

Inspireras av case från medlemsföretagen.

Ta del av verktygen.

Gå med i projektet yrkesprofilering och validering inom besöksnäring och kulturarv.