Film

3 minuter

Tekniksprånget och Jobbsprånget

Detta är två nationella praktikprogram som hjälper till att säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Båda är projekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Visa mer

Publicerades

13 augusti 2020

Språk

Svenska

Relaterade nyheter