Medlemsavgift

Medlemsföretagen i Sobona erlägger årsavgift (medlemsavgift + serviceavgift) med följande konstruktion:

Till arbetsgivarorganisationen/moderföreningen Sobona en medlemsavgift som av föreningsstyrelsen i november 2021 fastställts till 2 000 kr för 2022, dvs oförändrad från föregående år. Denna är en ej avdragsgill kostnad.

Till servicebolaget Sobona AB en serviceavgift baserad på medlemsföretagens bruttolönesumma föregående år. Denna avgift är avdragsgill. Moms tillkommer med 25 % på serviceavgiften.

För 2023 har bolagsstyrelsen i november 2022 beslutat om en serviceavgift på 0,23% vilket är oförändrat från 2022.

Den lägsta respektive högsta serviceavgiften för 2023 är oförändrat 0,2 prisbasbelopp (10 500 kr) och 11 prisbasbelopp (577 500 kr).