PER NORDENSTAM, VD PÅ SOBONA

Tankar om rapporten

Berättelsen om de

kommunala företagen


Sobonas vd Per Nordenstam om rapporten Berättelsen om de kommunala företagen

Berättelsen om de kommunala företagen är tillägnad våra 1 100 medlemsföretag som varje dag, timme, minut och sekund bidrar till ett hållbart samhällsbygge. Ambitionen är att teckna en bild av de kommunala företagens framväxt och betydelse för den omställning som
vårt samhälle behöver göra.

Vi har i tidigare rapporter visat att ni – våra medlemmar – spelar en avgörande roll för att bygga en hållbar framtid. I den här berättelsen blir det tydligt vilka fördelar som finns med de kommunala företagen och hur betydelsefulla ni är historiskt, idag och i framtiden för att tillgodose allas våra behov av en fungerande och hållbar vardag. Som i förlängningen betyder att samhället fungerar som helhet.

Genom att göra ett titthål till historien, gräva i arkiv och lyssna till era egna berättelser har vi nu tagit fram en rapport som vi skulle kunna kalla för ett stolthetsdokument. Fram träder en bild av hur ni som samhällsaktörer skapat, byggt, drivit och utvecklat vårt välfärdssamhälle de senaste 150 åren. Med nyckelord som samhällsnytta, samverkan, affärsmässighet, långsiktighet och med er förmåga till anpassning efter tidens krumbukter står det helt klart: De kommunala företagen har varit och är mästerliga på att hitta sin roll i en föränderlig tidsanda. Det handlar om att kunna leverera samhällsnytta i praktiken. Och för det krävs långsiktighet som går bortom mandatperioder och kortsiktighet.
Ansvarsfulla och samhällsnyttiga organisationer och ledarskap. Just dessa egenskaper som präglar de kommunala företagen.

Varför behövs en berättelse om de kommunala företagen?

Tre enkla svar på denna fråga är:

  1. Det finns ingen idag, här finns en lucka för oss
    att fylla.
  2. Kunskapen om de kommunala företagens bidrag
    till ett hållbart samhälle behöver öka.
  3. Organisationsformen i sig är lyckosam för att gå
    i takt med samhällsutvecklingen.

Vi som representerar de kommunala företagen ser varje dag hur våra medlemmar arbetar för en hög kvalitet, affärsmässig samhällsnytta och alltid med fokus på långsiktig hållbarhet. Trots att verksamheterna ofta spelar en avgörande roll för att samhället ska fungera och utvecklas är det få som känner till de kommunala företagen. Genom satsningen
på Samhällsbygge 2030 – där Berättelsen om de kommunala företagen utgör del 3 – vill vi synliggöra, sprida kunskap om och därmed stärka attraktionskraften hos våra medlemmar.

Den här delen av Samhällsbygge 2030 visar att när rätt förutsättningar har funnits på plats genom åren har de kommunala företagen skapat stordåd, inte alltid som affischnamn och i strålkastarljuset, men genom att leverera i praktiken. Om förutsättningarna kommer på plats med sikte på de kommande 10 åren kommer de kommunala företagen att vara med och skapa stordåd, än en gång.

Vi riktar ett stort tack till alla engagerade medlemmar som medverkat i tillblivelsen av Berättelsen om de kommunala företagen. Era bidrag har berikat beskrivningen av en historia i välfärdsbygget som hittills varit
relativt okänd. Stort tack!

Per Nordenstam
Vd på Sobona

Fler rapporter