Samverkan är avgörande för goda resultat i projekten

Arbetsförmedlingen, Renova, Sobona, ABF och Göteborgs stad driver lokala jobbspår. Servicegruppen är ett projekt av Norrköping Kommun och Nodra.

Vem är det som kör egentligen?

Frågan var akut för Renova, det kommunala återvinningsbolaget med 719 anställda. I tio kommuner i Västsverige tar bolaget hand om nästan en miljon ton avfall. Så det saknas inte saker att göra.

300 chaufförer kan låta mycket, men det behövdes betydligt fler.

– Visst har vi en självgående sopbil, och det kanske blir fler i framtiden. Men det räcker inte i dag. Samtidigt finns det människor som inget hellre vill än att komma in på svensk arbetsmarknad. Här finns det något, tänker vi.

Det säger Sofia Westergaard, HR-specialist på Renova. Frågan var förstås inte ny för bolaget och olika projekt har testats och genomförts längs resans gång. År 2018 började ledningen lägga ett pussel, och försökte lära sig av sina misstag. Med på resan var även Arbetsförmedlingen, ABF, Sobona och Göteborgs stad.

– Vi bestämde oss. Vi ska ge fler personer förutsättningar att bli anställningsbara som miljöarbetare, säger Sofia Westergaard.

Resultatet blev ett jobbspår, alltså ett strukturerat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, en kommun och ett eller flera företag. Jobbspår vänder sig ofta till personer långt ifrån arbetsmarknaden. Människor som är nya i Sverige och nya i språket.

– Spåret utvecklades och tog form under tiden vi jobbade ihop. Vi försökte att vara flexibla och lösningsfokuserade, säger Sofia Westergaard.

Receptet innehåller bland annat ingredienser som svenskundervisning, praktik, sommarjobb, B-körkort och C-körkurs. 18 personer deltar, två kvinnor och 16 män. B-körkortet bekostar deltagarna själva hos en körskola. C-kortet står Göteborgs stad för.

– Nästa sommar är planen att deltagarna ska vara färdiga lastbilschaufförer hos oss, eller hos en kollega i branschen. Det är också viktigt att vi validerar deras kunskaper, så de får intyg på vad de faktiskt kan, säger Christopher de Flon från Renova.

Även i Norrköping har samarbete varit ett framgångsrecept. Servicegruppen är ett projekt som drivs av Norrköping Kommun och Nodra, som är ett kommunalt bolag för vatten, avlopp, avfall samt bredband.

Nelson Carmona Santis är projektledare och verksamhetsansvarig hos Nodra.

– Målet med det här för kommunen är att minska arbetslösheten och dess kostnader för kommunen. Rätt organiserat kan det också bidra till Nodras försörjning av personal och kompetens.

Kortfattat har projektet gått ut på att rekrytera trainees inom bolaget. De utvalda har fått en introduktion på tre veckor och därefter jobbat inom Nodra i ett års tid. Många av de nya har en akademisk utbildning de inte haft användning för i Sverige.

– Det är viktigt att de kan utöva den kompetens de har.

Förutom att lära ut själva yrkets innehåll lägger Nelson Carmona Santis mycket tid på att stödja språkutvecklingen och förståelsen för sociala koder.

– Det handlar om allt från värderingar till normer och regler, så att de på bästa sätt kommer in i vår verksamhet. Det handlar till exempel om fikor, lunch och afterwork, så man skapar ett nätverk.

Se filmen om Nodra: ”Det finns många människor med kompetens vi inte har råd att bortse ifrån”.

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet