Conny Larsson om hur vi kan komma vidare inom fastighetsbranschen

Sobona vill bidra till det strategiska ramverket och en systematik kring frågor inom kompetensförsörjning.

Sobona vill bidra till det strategiska ramverket och en systematik kring frågor inom kompetensförsörjning.

Sobona arbetar långsiktigt med utmaningarna inom kompetensförsörjning. Delar av arbetet bedrivs i projektform och det kommer finnas kvar under en överskådlig framtid.

Sobona arbetar långsiktigt med utmaningarna inom kompetensförsörjning.

– Yrkesprofiler och validering är verktyg som kan skapa förändring. Dessutom är de bra för insteg, nyanlända och matchningsutmaningar, menar Conny.

– Vi har lyssnat på vad bolagen behöver och allt är startklart, säger Conny.