Nordiskt Valideringsforum om yrkesprofilen för fastighetsbranschens behov

Yrkesprofilering handlar om att tydliggöra vad en individ behöver i form av kunskaper, kompetenser och färdigheter för att klara ett arbete.

För att kunna validera behövs en metod. Sobonas samarbetspartner Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. använder OCN-metoden. OCN-metoden uppfyller alla kriterier och riktlinjer för vadliering. Den innehåller en kvalitetssäkringskedja från innehåll till kompetensbevis.

OCN-metoden är internationellt vedertagen och linjerar mot SeQF. Nordiskt Valideringsforum har använt metoden i över 15 år. Sen starten har de gjort över 20 000 valideringar i Sverige.

Jörgen Bergvall är metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum. Han menar att validering är logiskt och enkelt men det krävs en omställning samt tid och resurser.

– Validering är kul, bra och spännande. Men det handlar inte bara om att lära ut. Det handlar också om att säkerställa att inlärande har skett, säger Jörgen.

Validering är kul, bra och spännande. Men det handlar inte bara om att lära ut. Det handlar också om att säkerställa att inlärande har skett.

I Sverige och många andra länder är vi duktiga på att lära ut klassrumsmodeller. Vi är duktiga på att engagera. Men vi är inte särskilt bra på att säkerställa att inlärning har skett. Har deltagaren förstått allt? Går det att dokumentera eller säkerställa inlärning på ett trovärdigt sätt?

– Ett sätt att säkerställa att lärande har skett är att ställa uppföljande frågor till deltagaren, menar Jörgen.

Så här görs validering i praktiken

Allt utgår från en färdig bedömningsplan utifrån kraven i yrkesprofilen. Bedömningsplanen innehåller frågor, övningar och checklistor så individen kan påvisa sina kunskaper och kompetenser.

För att kunna validera måste det finnas en bedömare. Under processen arbetar alltid bedömaren och deltagaren tillsammans. Ofta börjar deltagaren med en självskattning av yrkeskunskaperna. Sen skapas en handlingsplan tillsammans med bedömaren.

Under processen arbetar alltid bedömaren och deltagaren tillsammans.

Sen följer bevisinsamling och bedömning där deltagaren synliggör sina kunskaper, färdigheter och kompetenser. Detta sker genom att deltagaren utför uppgifter, svarar på frågor, gör övningar, löser praktiska uppgifter och fyller i checklistor. Allt sker över tid på arbetsplatsen och kan göras via en app, dator, muntligt eller observation.

Under tiden ger bedömaren stöd och återkopplar om kompletteringar behövs. Det är viktigt att det får gå en tid från lärande till bevisinsamling så individen har en rimlig chans att lära sig.

Det är viktigt att det får gå en tid från lärande till bevisinsamling så individen har en rimlig chans att lära sig.

Allt som sker under processen dokumenteras och laddas upp i det digitala verktyget Bevisst. Bedömaren går in och gör en avslutande bedömning där hen skriver varför hen bedömer att individen uppnått lärandet som åsyftas i modulen.

När bedömaren och deltagaren är färdiga med bevisinsamlingen granskas dokumentationen av såväl interna som externa kvalitetssäkrare.

I slutändan får individen ett kompetensbevis som innehåller tydliga beskrivningar av deltagarens kompetens utifrån de moduler och läranderesultat som ingår i yrkesprofilen.

I slutändan får individen ett kompetensbevis som innehåller tydliga beskrivningar av deltagarens kompetens utifrån de moduler och läranderesultat som ingår i yrkesprofilen.

Startklart för validering?

Vad behövs för att komma igång med validering? Det är viktigt med förståelse och stöd från ledningen och att det skapas tid för internt handledarskap. Vidare måste verksamheten vara en lärande miljö med rätt förutsättningar så individer får bästa möjliga chans att lära sig. Dessutom behövs ett team med minst två utbildade OCN-bedömare.

Utbildning till OCN-bedömare

För att kunna validera behöver minst två inom organisationen utbildas till bedömare. Utbildningen är fyra digitala halvdagar där processen kring validering gås igenom.

Men vem passar som bedömare? Det kan vara arbetsledare, handledare, projektledare, någon som jobbar med HR. Individen behöver ha ett intresse i att stötta medarbetare i lärandeprocessen. Vidare ska hen kunna ge feedback och driva uppföljningssamtal. Det är också nödvändigt att kunna hantera ett IT-verktyg samt ha kunskap och kännedom om yrkesområdet.