Våra tjänster inom valideringsstöd

Vi erbjuder flera olika tjänster inom valideringsstöd under arbetet med branschvalidering.

Valideringsstöd

Företaget eller organisationen som bestämt sig för att stödja och delta i branschens arbete med validering kallas för valideringsleverantör. Som valideringsleverantör blir ni del av ett system som arbetar med validering.

Avtalet innebär att ni följer en policy om jämställdhet och likabehandling.

Inom ramen för OCN-metoden ska en yrkesbedömare göra en bedömningsplan. Planen ska beskriva hur modulerna för validering ska delas upp samt när och hur ni träffas och bedömer.

Behöver ni en bedömningsplan? Vi på kompetenskansliet kan ta fram en åt er.

Efter bedömning sker intern kvalitetsgranskning. En plan tas fram för att säkerställa så bedömningarna har genomförts enhetligt och likartat.

Plan för och genomförande av intern kvalitetssäkring sker ofta i praktiken av en extern individ. Vi erbjuder den tjänsten om ni behöver.

Varje individ som ska valideras registreras i våra system där hen också kopplas till utvald nationell yrkesprofil eller utvalda moduler.

Sedan kan individen ladda ned material, arbeta med moduler samt diskutera och resonera med sin bedömare.

Innan validering sker kan individen göra en självskattning. Det ger bedömaren underlag för att göra en analys över såväl tidsåtgång som kompetenshöjande insatser.

När valideringen är genomförd får individen ett yrkesbevis eller kompetensintyg. Individens dokument sparas digitalt och hen kan få sitt intyg eller bevis via mejl av bedömaren.

Intern kvalitetsgranskning av bedömningar ska säkerställa att de har genomförts enhetligt och efter OCN-metoden. IK är ett stöd till bedömaren och hen säkerställer en jämlik och kvalitetssäkrad validering.

Extern kvalitetsgranskning sker sist och säkerställer att valideringen har skett enligt nationell branschstandard. EK ger stöd till intern kvalitetsgranskning så allt sker enligt OCN-metoden och nationell standard.

Vi arbetar med OCN-metoden för validering. Den innefattar en kvalitetssäkrad process som omfattar samtliga steg för att bli validerad.

Behöver ni hjälp med att förstå processen eller något särskilt steg? Vi reder ut frågetecken och hjälper er framåt.

Våra andra tjänsteområden

Vi erbjuder flera tjänster inom andra tjänsteområden.

Kompetenskansliet är en central funktion

Kansliet leder och koordinerar löpande drift och förvaltning av branschvalideringsmodellen. Kompetenskansliet är avropsfunktionen för alla tjänster inom branschvalidering.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet