Sobonapodden

56 minuter

Avsnitt 29. ”Kommunala bolag som katalysatorer för kommuners utveckling”

Kommunala företag har spelat en viktig och många gånger avgörande roll i samhällsutvecklingen. Det kan vara infrastruktur, bostäder, vatten och avlopp, renhållning, energi och mycket annat. Betydelsen av samordning och samarbete på olika nivåer i samhället har blivit allt större, inte minst för att möta människors behov i ett samhälle med den höga förändringstakt vi har i dag.  

Men hur får vi till stånd dessa nödvändiga samarbeten? Varför fungerar till exempel gränsöverskridande samarbeten i vissa fall och inte i andra? Vilka förutsättningar behövs för att samarbeten ska bli framgångsrika? Finns det några bra exempel eller metoder som man kan använda och vilken roll kan de kommunala företagen ta?  

I dag finns naturligtvis många goda exempel på hur offentliga och privata aktörer, med olika affärsmål och organisationskulturer, samverkar. Inte minst för utvecklingen av lokala energisystem. Något som dagens gäster menar att vi i Sverige och Norden faktiskt är rätt ensamma om!  

Det här kommer vi att diskutera med Mats Tyrstrup och Jonas Törnblom från Stockholm Center of Governance och Kristina Hane, strategisk utveckling på Sobona. Programledare är Josef Ekerå.

Visa mer

Publicerades

8 november 2023

Programledare

Josef Ekerå

Relaterade nyheter

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Sobonapodden eller har förslag på ämnen eller gäster till kommande avsnitt.

Josef Ekerå (föräldraledig)

Content manager