Film

4 minuter

Breddad rekrytering möter Lunets kompetensförsörjningsutmaningar och främjar nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Genom att erbjuda praktik och yrkesintroduktionsanställningar fångar Luleå Energi och Lunet fler talanger, samtidigt som de bidrar till främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

När Region Norrbotten växer på alla håll blir kompetensbristen påtaglig och för Lunet räcker det inte med att plocka in folk från grannkommunerna. Rekryteringsbasen måste breddas för att fånga alla tillgängliga kompetenser, konstaterar företagets vd, Kent Eneris.

– För att kunna säkerställa kompetensbehoven framöver behöver vi jobba på alla tänkbara fronter, fylla på med kompetens utifrån och rekrytera bredare. Vi vill gärna få in personer med olika bakgrund och perspektiv, för att på så sätt kunna bemöta våra kunder bättre, säger Kent, vd på Lunet.

Luleå Energi är en koncern som består av moderbolaget Luleå Energi, det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät och dotterbolaget Bioenergi Luleå. Dessutom är koncernen delägare i Lunet och Lulekraft. Snabb uppkoppling och fler tjänster blir allt viktigare. Lunet erbjuder fiber och levererar dagens och morgondagens bredbandstjänster. Luleå Energis affärsområden omfattar elhandelsverksamhet, energitjänster samt produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla.

Visa mer

Publicerades

13 september 2022

Textat på

Svenska

Språk

Svenska

Relaterade nyheter