Nyttan med region- eller kommunägda bolag

Det bästa av två världar

  • Effektiv organisationsform
  • Samhällsnytta och affärsmässighet på samma gång
  • Långsiktiga möjliggörare

Varför kommunalt eller regionalt ägda bolag?

Under de senaste 150 åren har de kommunala företagen byggt och utvecklat vårt välfärdssamhälle. Antalet kommun- och regionägda företag har fortsatt ökat över tid, vilket kan ses som ett tecken på att det är en organisationsform som är långsiktig och som skapar möjligheter. De kommunala och regionala bolagens största styrka, och utmaning, är att de befinner sig i gränslandet mellan offentligt och privat, mellan medborgare och kund. Det innebär att de kan leverera både samhällsnytta och affärsmässighet samtidigt. Det skapar ett unikt förhållningssätt, vilket i sin tur innebär ett komplicerat men spännande uppdrag för dig som ledamot i ett kommunalt eller regionalt ägt bolag.

Affärsmässig samhällsnytta

De kommunalt eller regionalt ägda bolagen befinner sig i skärningspunkten mellan offentlig och privat sektor. I denna skärningspunkt möts olika drivkrafter och verksamhetslogiker, vilket lägger grunden för det vi kallar affärsmässig samhällsnytta.

Affärsmässig samhällsnytta handlar om att hämta styrka från båda dessa världar. Kombinationen av att styra mot både affärsmässighet och samhällsnytta skapar unika förutsättningar och möjligheter.

Modell över de kommunala bolagens verksamhetslogik. Inspirationskälla: Jan Sturesson, Kommunledningsakademin

Kommunala sektorns verksamhetslogik
Den kommunala sektorns verksamhetslogik bygger på dess uppdrag och verksamhetsmål – att med skattemedel leverera samhällsnytta och service till medborgarna. Pengar, i form av skattemedel, är medel för att nå detta mål.

Privata sektorns verksamhetslogik
Den privata sektorns verksamhetslogik bygger istället på grundförutsättningen att skapa ekonomisk vinst för att på så sätt kunna vara långsiktigt hållbar. Det görs genom att sälja en vara eller tjänst. Den privata sektorns verksamhetslogik innebär att målet är pengar och verksamheten är medlet.

Kommunala bolagens roll för det lokala näringslivet

Kommunala och regionala bolag är viktiga aktörer för det lokala näringslivet. Den årliga Sobonabarometern visar att 8 av 10 kommunala företag bedömer att deras verksamhet bidrar till att stärka det lokala näringslivet. Det är ägarens ansvar att säkerställa att bolagets verksamhet inte ligger utanför den kommunala kompetensen, och att verksamheten inte riskerar att konkurrera med näringslivet.

Läs mer
Vill du veta mer?
Louise Pons DreifeldtOpinionsstrateg072-216 35 15Skicka mejl till Louise

Dela sidan